Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů ze dne 13.9.2023

Zpráva ze schůze výboru T.J. a výboru oddílu atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika - 13.9.2023
Přítomni: Morávek, Tuček, Bechyně, Holub, Slabý
Hosté: Jakoubek, Tučková, Satrapa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbory projednaly případný přestup M. Slabého ze Sparty. Provoz sauny bude zahájen 16. října, na příští schůzi bude stanoven rozpis. Výbor T.J. neschválil žádost O. Dudáše o proplacení dřívější dopravy autem na utkání B týmu do Roztok.
 
Výbory provedly kontrolu zápisu z minulé schůze: byla upravena DPP M. Radikovského; u SMSK byla urgována výroba cedulí zakazujících pohyb psů v areálu stadiónu; 30.8. proběhl praktický seminář projektu Zlepšení pohybové gramotnosti a fyzické zdatnosti dětí pro učitele tělesné výchovy - za oddíl vystoupili Jakoubek, Tučková; výbory otevřely diskusi k návrhu změny odměňování trenérů mladšího žactva a zdrojů pro tuto změnu; byla podána kandidatura na pořádání MČR 2024 žactva; do japexové tělocvičny bylo objednáno plato a stojan na činky; bude realizováno vybavení „tatami" tělocvičny overbally, balančními polokoulemi a TRX; trenéři budou požádáni o požadavky na využití posilovny a na jejich základě bude stanoven rozpis; byla objednána oprava červeného doskočiště v majetku SMSK.
 
Výbory zhodnotily průběh příměstských táborů a pro příští rok budou řešit přetlak na stadiónu v době VT, při špatném počasí a v době náběhu naší činnosti od 15. srpna.   
 
Výbory odložily projednání žádostí o nákup náčiní a vybavení na příští schůzi, kdy bude předložen finanční výhled do konce roku a případné nákupy budou budou řešeny komplexně.
 
Výbor T.J. schválil žádost J. Robovského o proplacení školení k prolongaci kvalifikace rozhodčího a žádost o proplacení účasti na semináři trenérů J. Robovského a D. Robovské, naopak neschválil žádost J. Robovského o proplacení individuálního cestovného 24.9. do Olomouce.
 
Výbory neprojednaly žádost P. Sklenáře o navýšení konta M. Buryana, neboť prozatím nemá konto vyčerpáno. Výbor T.J. schválil uzavření DPP s Michaelou Horákovou na vedení AP. Výbory projednaly žádost T. Prajsnera o umožnění tréninku svěřenkyně z Plzně a stanovily poměrnou částku nájemného na letošek ve výši 700,- Kč. Výbory projednaly otázku proplacení cestovného na MČR do Tábora pro R Šedinu a A. Hruškovou a schválily proplacení cesťáku A. Hruškové.
 
Výbory zhodnotily uplynulé podniky:
- 19.8. – 4. kolo I. ligy mužů a žen – Liberec – muži i ženy 1. místo a postup do MČR 
- 23.8. – Velká cena Kolína – vydařená, výbory otevřely diskusi o způsobu zajišťování kvalitní účasti na kolínských mítincích s          případnou možností změn v prize money 
- 25.8. – 4. kolo KP družstev staršího žactva – Stará Boleslav – žáci i žákyně vyhráli a postoupily do finále
- 27.8. – 3. kolo KP družstev mládeže – Vlašim – jky 2., dky 3., dci, jři – 2. – postup všech týmů
- 27.8. – Kolínská desítka – 75 startujících, slabá úroveň
-   1.9. – 4. Kolo KP družstev mladšího žactva – Kutná Hora - postup do finále
- 2.-3.9. – Mistrovství ČR družstev mužů a žen – Hodonín – oba týmy poslední, proběhla diskuse o vhodnosti takové soutěže pro naše týmy
-   3.9. – finále KP družstev staršího žactva – Beroun – žáci 2., žákyně 1. - postup
-   9.9. – mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek – Pardubice – 2. jky - postup, 6. jři
            - mistrovství Čech družstev staršího žactva – Bílina – žáci 2., žákyně 1. - postup
- 10.9. – mistrovství Čech družstev dorostu – Kolín – dci 2. - postup, dky 9., velmi dobré uspořádání
            - 4. kolo KP družstev mužů – Roztoky – 3. místo
 
Výbory projednaly zajištění budoucích podniků:
- 16.-17.9. - MČR Břeclav – nominováno 19 závodníků + 4 štafety – nejvíce z celé ČR
- 19.9. - Středoškolský pohár – okresní kolo
- 23.9. – MČR družstev juniorek - Plzeň, finále KP družstev ml. žactva – Kutná Hora
- 24.9. – MČR družstev dorostenců - Olomouc
- 26.9. – okresní přebor ZŠ a SŠ v přespolním běhu
- 27.9. – krajské finále Středoškolského poháru
- 28.9. – cyklokros
- 30.9. – MČR družstev starších žáků a žákyň – Praha - Děkanka
 
Příští schůze výborů se uskuteční ve čtvrtek 12.10. v 18.15 hod.