Jdi na obsah Jdi na menu

FAQ

1. Kdy se lze přihlásit?

V září na našem každoročním zápise do přípravek.
Případně individuálně během školního roku po domluvě s trenérem příslušné přípravkové skupiny. Více informací zde ►►►


2. Od kdy začínají  tréninky?

Práce atletických přípravek a atletických středisek je koordinována jako školní rok, tzn., že začínáme v září a končíme v červnu. Tréninky během prázdnin jsou individuální po dohodě s trenéry.


3. Jak často a kde jsou tréninky?

Obvykle se trénuje 1x týdně 1,5 hodiny. U starších věkových kategorií se počty tréninků navyšují.  V letním období (duben-říjen) se trénuje zpravidla na atletickém stadionu. V zimním období (listopad-březen) se trénuje v tělocvičnách, rozpis najdete v sekci "Rozpis tréninků".


4. Jaká je náplň tréninků?

Náplň tréninků se odvíjí od věku dětí. Všeobecně platí, že pro ty nejmenší (6-11 let) se klade důraz na všestranný pohybový rozvoj, tzn., že příprava má všesportovní charakter. Kromě základních atletických disciplín se věnují i jiným sportům a zejména se upřednostňuje gymnastická průprava s důrazem na rozvoj koordinace a pohyblivosti.

Pro věkovou kategorii 12-15 let platí zásada všeatletické přípravy. Děti se seznamují s dalšími atletickými disciplínami a postupem času  určité skupině disciplín, pro kterou má to které dítě největší předpoklady. Snahou je odvrátit nebezpečí předčasné specializace na jednu diciplínu.


5. Jaká částka se platí?

Členské příspěvky zahrnující úrazové pojištění jsou v roce 2018 stanoveny ve výši 2.500,- Kč za rok (2. a další dítě z rodiny 2000,- Kč. Pouze v případě že jsou obě děti v přípravce), pololetní příspěvek 1250,- Kč (2. a další dítě z rodiny 1000,- Kč. Pouze v případě že jsou obě děti v přípravce).