Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru T.J. 31.3.2021

Přítomni: Vlasta Šlezová, Antonín Morávek, Jiří Tuček
 
Výbor jednoty schválil na základě doporučení kontrolní komise účetní závěrku za rok 2020. Tato účetní závěrka bude schvalována valnou hromadou T.J., svolanou v náhradním termínu po ukončení mimořádných opatření souvisejících s pandemií nemoci Covid-19. 
Výbor jednoty dále schválil vnitřní směrnici k testování zaměstnanců nařízenému mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.