Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 3.8. 2022

Výbory provedly kontrolu úkolů ze zápisu z minulé schůze: Trenérům byla rozeslána informace o povinnosti zapisovat do sešitu ve skladu veškeré výpůjčky. Byl proveden zápis nových členů výboru TJ a kontrolní komise do spolkového rejstříku a změněna práva k účtům, došlo ke změně oficiální adresy ve spolkovém rejstříku na Brankovická 979, 280 02 Kolín V. Došlo k přesunutí obou doskočišť pro skok o tyči, se SMSK bude projednána výstavba dlažby v trávníku vedle hlavního doskočiště. Zároveň byl schválen nákup nových kliček ke stojanům. Na druhé doskočiště byla instalována nově zakoupená krycí plachta. V první polovině srpna budou ve spolupráci s SMSK provedeny tyto akce údržby: výměna desky na basketbalovém koši, položení nového betonu v kruzích na hlavním stadiónu, likvidace staré buňky u vjezdu na stadión, oprava vrhačské buňky, oprava laviček. Byla dovezena nová hlína na zasypávání děr v sektoru hodu kladivem. Výbor T.J. připravuje vzájemnou smlouvu o zápůjčce tréninkových prostředků mezi T.J. a Sport hotelem Veletov. Do konce srpna bude dokončeno vybavení uvolněných šatních skříněk zámky, trenéři budou osloveni, aby zjistili zájemce o přidělení skříňky a bude vytvořen pořadník přidělování. J. Slabý na své náklady zakoupil vymezovací sloupky se samonavíjecí páskou - budou zamčeny v kóji a budou používány k uzavření dráhy při trénincích hodu kladivem a závodech v tomto sektoru. Stále trvá nutnost opravy stojanu na hlavním tyčkařském doskočišti. Byly zakoupeny nové rozběhové značky. Trvá úkol vyčlenění jiného prostoru pro lajnovačku než je sklad nářadí. Je třeba dokončit opravu startovních bloků a přišroubování černých záslepek na nové překážky. Byla objednána výroba masivních stojanů pro skok vysoký a oprava stojanů na zadním sektoru. Podmínky zimní přípravy ve Veletově výbory projednají, až budou znát ceník a podmínky pronájmu. Podmínky pro jednorázové tréninky mimo Kolín (Praha, Nehvizdy, Nymburk apod.) projednají výbory na příští schůzi, cestovné bude v případě schválení tréninku propláceno vždy podle směrnice. Byla podána žádost o navýšení programové dotace z MÚ Kolín v souvislosti s nárůstem cen energií a pohonných hmot.​ Výbor T.J. potvrdil původní rozhodnutí o úhradě cestovného R. Pazdery na MČR v přespolním běhu v souladu se směrnicí. V souvislostí s poničením pronajatého majetku SMSK byl J. Dudášovi zaslán vytýkací dopis. V souvislosti s tímto incidentem připravil výbor T.J. krátkodobou podnájemní smlouvu, kterou bude muset uzavřít každý pořadatel soukromé akce v areálu stadiónu.

Výbor oddílu zhodnotil uplynulé podniky

 • 24.-25.6. – MČR – Hodonín – 8 startujících – 2. Pražáková a Buryan, 5. Novotná, Pazdera, 8. Soukal – vystoupení hodnoceno jako úspěšné
 • 24.6. – 3. kolo ml. žactvo – K. Hora – dobré uspořádání – chlapci i dívky 2.
 • 26.6. – 3. kolo KP muži B – Kolín – 2. místo, uspořádání bez problémů
 • 28.-30.6. – LODM – Olomouc – 6. Pazdera, 6. Šantrůček, 7. Schederová, 11. Juřicová
 • 30.6. – závody přípravek – Kolín – uspořádání bez problémů
 • 29.6. – MU dorost, Synek 8. místo – zranění
 • ME dorostu – Jeruzalém – Čudlý – postup finále, ale kvůli zranění nenastoupil
 • 16.7. – MU juniorů – Maribor – Soukal 4x100 m 2. místo SB

Výbory projednaly zajištění nejbližších podniků

 • 1.-7.8. – mistrovství světa Cali – Olivová
 • 5.8. - MU 22 – Györ – Pazdera, Buryan
 • 19.8. -  I. liga – Jablonec nad Nisou
 • 23.8. – Visegrad Match – Kolín
 • 26.8. - 4. kolo družstev staršího žactva - Čáslav
 • 4.9. - finále staršího žactva - D. Holub – ředitel, A. Morávek – řídící pracovník

Výbor oddílu projednal řešení kolize baráže a 3. kola mládeže s návrhem přesunutí kola mládeže na 31.8. a změny termínu VC Kolína.

Výbor T.J. rozhodl o neproplacení faktury za catering na akci po 2. kole I. ligy

Výbory projednaly zprávu vedoucího sekce údržby a výstavby a návrh, aby závodní tyčkařské doskočiště nebylo v sezóně zakrýváno krytem, a stanovily, že vzhledem k tomu, že se nejedná o majetek T.J., ale ČAS, je třeba je krytem zakrývat a hlavní doskočiště nepoužívat pro trénink.

Výbor T.J. znovu zdůraznil, že veškeré VT závodníků jiných oddílů je potřeba předem ohlásit buď na SMSK či ekonomce T.J.

Výbor T.J. schválil navýšení kont pro reprezentanty ČR za účast na MS, ME o 10 000,- Kč a za účast na MU o 5 000,- Kč.

Výbor T.J. schválil příspěvek J. Šedinové na cestu na MU do Györu ve výši 2,- Kč/km

 

Příští schůze výborů se uskuteční ve čtvrtek 25.8. v 18.15 hod.