Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 3.3.2022

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

3.3. 2022

Přítomni: Morávek, Tuček, Škvor, Radikovský, Tučková, Pařík, Robovský, Slabý, Šlezová
Hosté: Jakoubek 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor oddílu provedl zhodnocení uplynulých podniků - 12.2. Veřejné oddílové závody Strahov, 11.-13.2. MČR víceboje Stromovka - Olivová 1.místo, Bébrová 12.místo, 19.-20.2. MČR gigant Ostrava - 4 medaile - zlato Čudlý, stříbro junioři 4x200, 2x bronz Olivová, 26.-27.2. MČR žactvo Stromovka

Výbor oddílu projednal zabezpečení následujících akcí - 5.-6.3. MČR dospělí Ostrava - 5 závodníků, 26.3. Slavkov MČR přespolák.

Oba výbory provedly po jednotlivých sekcích kontrolu úkolů z minulé schůze a řešily aktuální otázky: 

V oblasti údržby a provozu trvají úkoly posunutí hlavního tyčkařského doskočiště a nalajnování posunuté rozběhové dráhy, namalování bíle odrazové zóny u opraveného dálkařského rozběžiště, u přeběhových dálkařských a trojskokanských prken je třeba dokončit nalepení tartanové vrstvy; bude zakoupena nová deska basketbalového koše. Byl umístěn sešit do hlavní posilovny, kam je třeba zapisovat všechny kroky údržby jednotlivých zařízení. Prozatím stále neproběhlo předání klíčů od rozvaděče. 

Ekonomická sekce informovala o aktuálním zůstatku na účtu ve výši 1.355.000,- Kč. Výše vybraných příspěvků na rok 2022 je aktuálně 626.600,- Kč od 410 členů. Z objednaných nákupů je aktuálně nedodáno - 10 ks odlehčených tréninkových překážek, 6 žíněnek + molitanová švédská bedna do tatami tělocvičny, 3 ks skokanských tyčí - mají být dodány v následujícím týdnu), 2 ks rozložitelné stany a dálkařské prkno - dodání bude urgováno. 

Oba výbory připravily konání valné hromady v pátek 11. 3. 2022. Z důvodu aktuální mezinárodní situace a nejisté prognózy vývoje cen v ČR stahují výbory z programu schválení výše členských příspěvků na rok 2023. Byly stanoveny sportovní cíle družstev pro sezónu 2022.

Na závěr schůze J. Tuček poděkoval členům odstupujících výborů za spolupráci v uplynulém období. 

Termín příští schůze bude upřesněn po valné hromadě.