Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 27.4. 2022

Zpráva ze schůze výboru TJ a výboru oddílu atletiky TJ Sokol Kolín-atletika - 27.4.2022
Přítomni: Morávek, Tuček, Bechyně, Holub, Slabý
Hosté: Tučková, Jakoubek
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oba výbory provedly kontrolu zápisu z minulé schůze. Funkci ředitele žákovských závodů (27.5. – kolo KP staršího žactva, 12.6. – kolo KP mladšího žactva, 31.8. – přebor mladšího žactva v pětiboji mladšího žactva, 3.9. finále KP staršího žactva) zajistí D. Holub či O. Dudáš, stejně jako u mítinku žactva 10.5., jehož pořádání výbor oddílu schválil. S platností od 1.5.2022 byla zvýšena denní sazba pro VT ze stávajících 50 Kč na 80 Kč na den a osobu. Výbory po projednání s jednotlivými členy schvalují následující složení jednotlivých sekcí: údržba a výstavba – R. Šedina (vedoucí), M. Radikovský, V. Škvor, O. Dudáš – na příští schůzi vedoucí sekce předloží písemně koncepci práce, soutěžní – A. Morávek (vedoucí), J. Holub, J. Jakoubek, V. Miler, ekonomická – K. Tučková (vedoucí), R. Bechyně, J. Tuček. Výbor oddílu rozhodl, že prozatím nebude ustanovena trenérská rada, náplň práce TR převezme výbor oddílu a budou jí tematicky věnovány některé schůze. Doškolení rozhodčích se uskuteční v lednu 2023 tak, aby platnost byla o téměř rok delší. SMSK předala výboru klíče od rozvaděče v nové budově. Byla namalována odrazová čára na rozběžišti na rozcvičovacím stadiónu. Posunutí rozběžiště na tyč provede během následujících 14 dnů specializovaná firma. Trvá úkol přilepení záslepek odrazových prken. Byla zakoupena deska na basketbalový koš a bude vyměněna. Se správcem byla projednána nutnost lepšího a pravidelného úklidu na WC. Byly opraveny prasklé potahy na strojích v posilovně. Je řešena oprava nefungujících ampliónů na tribuně. Bylo instalováno zarážecí břevno k zadnímu kruhu na rozcvičovacím stadiónu. Bude provedena inventura zápůjček mezi naší T.J. a Veletovem. Byla provedena kontrola elektrických rozvodů a rozvodů k cílové kameře. Výbor T.J. schválil nákup plachty na staré tyčkařské doskočiště, specifikaci a podklady pro nákup zajistí sekce údržby. Z již zaplacených nákupů byly dodána stany, tyče dodány nebyly (starosta zaslal dodavateli dopis obsahující možnost požadavku vrácení platby, pokud nebudou v nejbližší době dodány). Výbor T.J. jmenoval do inventarizační komise K. Tučkovou, K. Paříka a O. Dudáše. Bude provedena inventura skříněk v šatnách, sepsán seznam nájemců skříněk, nájemcům, kteří již skříňky nevyužívají, bude e-mailem zaslána výzva k vyklizení ve čtrnáctidenní lhůtě, poté bude skříňka vždy vyklizena, bude založen pořadník čekatelů na skříňku, o přidělení skříňky bude rozhodovat výbor oddílu. Na web byla umístěna letošní termínovka (bylo do ní doplněno okresní kolo Středoškolského poháru 20.9.), zdravotní dozor bude zajišťovat K. Vejborná. Evidenci prohlídek od dorostu výše převzal J. Slabý. Pokud jde o způsob zkoušení a prodeje dresů a dalšího oblečení, má zkušební sadu k dispozici D. Holub, který bude o systému informovat všechny trenéry. Výbory schválily zastropování souhrnných výdajů na pronájem a regeneraci na VT paušální částkou na osobu a den ve výši max. 100 Kč, regenerace bude proplácena počínaje kategorií staršího žactva. Výjimky nad rámec tohoto pravidla schvalují oba výbory v odůvodněných případech na základě požadavku v návrhu na VT (pokud trenér nepožaduje navýšení, není nově třeba podávat návrh na VT, neboť úhrada veškerých výdajů je již stanovena směrnicemi, rozhodnutími výboru či pravidly podpory závodníků; povinnost podat návrh na VT zůstává v případě, že na VT odjíždí závodník bez osobního trenéra). Výbory schválily, že pokud je na VT doprava zajištěna autobusem, platí nečlenové ASCM příspěvek na dopravu ve výši cca 0,50 Kč za každý km cesty autobusu (tedy např. při cestě do místa vzdáleného 100 km jede autobus 4 cesty (400 km) a příspěvek činí 200 Kč). Výbory schválily založení oddílového účtu na Instagramu, D. Holub osloví trenéry s žádostí o dodávání materiálů. Příslušným trenérům byla rozeslána výše kont jejich závodníků a pravidla jejich čerpání. 
 
Výbor oddílu zhodnotil uplynulé podniky - 5.4. čtyřboj ZŠ, 6.4 okresní přebor v přespolním běhu, 9.4. – Čáslav - VH SKAS – Holub, Tuček – neusnášeníschopná, 13.4. – trojboj pro I. stupeň ZŠ, 19.4. Praha - vyhlášení ankety Sokol roku – v kategorii do 18 let 1. Olivová, 2. Soukal, 22.4. Benešov - 1. kolo KP mladšího žactva – žákyně 1., žáci 2., 23.4. – Roztoky – 1. kolo KP mužů - 4. místo, 23.4. – Kladno – mítink vrhačské sekce ČAS, 24.4. KVOK – malá účast, 26.4. – štafetový pohár ZŠ.
 
Výbor oddílu projednal zajištění budoucích podniků - 29.4. – Vlašim – 1. kolo KP staršího žactva, 30.4. – Kladno – 1. kolo KP mládeže, 1.5. – Polabské závody – vše zajištěno, 1.5. – Kutná Hora - KP jednotlivců mladšího žactva, 7.5. – KP dospělí a mládež, 8.5. – Kladno KP staršího žactva (přihlášky zajišťují trenéři sami či prostřednictvím J. Jakoubka, 14.5. – Děčín – 1. kolo 1. ligy, 15.5. – závody přípravek.
 
V oblasti údržby a výstavby výbor T.J. schválil realizaci osvětlení do vrhačské klece v průběhu letošního roku, požadavek na opravu betonu ve vrhačské kleci výbor T.J. prozatím neschválil, o návrhu na instalaci jednoduchých bradel v prostoru hrazdy výbor T.J. rozhodne na podzim podle finanční situace, vzhledem k chybějícímu vybavení ve skladu budou osloveni trenéři, zda nemají po zimní sezóně některé věci u sebe. A. Morávek a J. Tuček informovali o schůzce s ředitelem SMSK J. Šircem – bude vybudován vstup na plošinu režie, vrátka do prostoru cílové kamery, ochranná síť z druhé strany kladivářské výseče, bude odstraněna stará buňka u vjezdu (o prázdninách). Je nutně třeba opravit poničený kryt na hlavním tyčkařském doskočišti a stojany – zodpovídá vedoucí sekce údržby.
 
Výbory schválily nákup 100 ks rozběhových značek a tréninkových potřeb pro přípravky ve výši cca 5000,- Kč. Doplnění lékárniček zajistí MUDr. Slabý. 
 
Výbor T.J. schválil novou výši odměn z DPP platnou od 1.5.2022 a uzavření DPP s novou asistentkou trenérky přípravek N. Kondrátovou.
 
Příští schůze výborů se uskuteční ve čtvrtek 19.5. v 18.15 hod.