Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 22.9.2022

     Výbory vzaly na vědomí informaci P. Sklenáře, že veteránské sekce ČAS dojednala pronájem stadiónu na 6.5. na mezistátní utkání veteránů přímo s SMSK a uspořádání kompletně zajistí. Projednaly žádost P. Sklenáře o souhlas s případným hostováním M. Buryana v extralize – vedoucí družstva mužů souhlasí, doporučení zajistit, aby finanční či jiné plnění za hostování pokrylo náklady oddílu na zajištění hostování do našeho oddílu. 
     Za účasti členů sekce údržby a výstavby R. Šediny a O. Dudáše byly projednány body týkající této sekce. S SMSK bude projednán požadavek na dlažbu pro pojezd krytu doskočiště pro tyč. Nákup 4 kliček ke stojanům byl objednán. Byla provedena výměna desky na basketbalovém koši. Bylo projednáno umístění tyčkařských stojanů ve Veletově a naproti tomu možnost využití bulin a odrazových beden na stadiónu všemi závodníky a vrácení odhodového břevna na stadión. Prozatím nebyla provedena instalace háčků na přichycení plachty na tyčkařském doskočišti. Je řešena oprava stojanu na závodním doskočišti tyče. Trvá požadavek sekce UV a výborů na umístění lajnovačky jinde než ve skladu nářadí. Trvá potřeba doplnění hřebů do  části startovních bloků. U nových tréninkových překážek budou černé záslepky přilepeny, je třeba jich 30 dokoupit. SMSK opravuje vrhačskou buňku, zlikvidovala buňku u vjezdu. Do nové budovy a do prostoru před ní byly nainstalovány bezpečnostní kamery. Dodání nových a oprava starých stojanů pro skok do výšky budou realizovány do 20.10. Výbory opakovaně neschválily vytvoření antukového sektoru pro vrh koulí, nutnost úpravy travnatého vržiště bude ještě prověřena. S SMSK bude projednáno zlepšení péče o trávník. Trvá potřeba zlikvidovat psací stůl umístěný v zadní šatně u sauny. Jednáním s SMSK o akcích údržby a výstavby je nadále pověřen J. Tuček, v případě prací SMSK na opravách či investicích na stadiónu bude s předstihem informována sekce údržby, aby mohla postup prací s SMSK konzultovat, případně na něj dohlížet.
  Za přítomnosti vedoucího týmu M. Satrapy bylo projednáno řešení situace v družstvu mužů. Došlo ke shodě v tom, že je třeba, aby v družstvu dostali příležitost všichni nejlepší závodníci oddílu a zároveň i perspektivní závodníci. V první polovině října vytvoří vedoucí družstva širší nominaci na příští sezónu a k ní se vyjádří všichni zainteresovaní trenéři. Teprve poté bude řešeno hostování do i z oddílu. 
     Výbory dále projednaly připomínky a žádosti O. Dudáše za jeho účasti. Upozornil na vydrolené konce sektorů oštěpu a dálky – s průběžnou potřebou oprav sektorů výbory počítají a budou projednány s SMSK. Výbory vzaly na vědomí žádost o nákup dvou tyčí a dvou tréninkových oštěpů 800 g  – výbor T.J. zaujme stanovisko v nejbližších dnech podle vývoje hospodářské situace. Výbor T.J. neodsouhlasil žádost o mimořádné konto pro závodníka Moce. Výbor oddílu projednal připomínku k nominaci štafet na 4x300 m na MČR – výbor oddílu je přesvědčen, že ve štafetě by měli startovat vždy závodníci s aktuálně nejlepší formou; kritériem by neměl být pouze dosažený výkon na trati 300 m, ale právě aktuální forma, posouzená trenérem pověřeným vedením štafety.
   Výbory dále provedly kontrolu dalších bodů zápisu z minulé schůze. Trvá úkol připravit se na práci v novém elektronickém registr ČOS. SMSK bude předložen požadavek na nákup nové kamery k zařazení do požadavku investic pro rok 2023 pro vedení města. Výbor oddílu schválil přidělení uvolněných skříněk. Bude zakoupeno nové počitadlo kol místo neopravitelného.
     Výbory zhodnotily uplynulé podniky: 26.8. 4. kolo KP st. žactva – Čáslav, 27.-28.8. MČR 22 – 12 závodníků – Brno – 3 medaile, 28.8. Kolínská desítka, 30.8. Tyčkařský mítink, 31.8. 3. kolo KP mládeže – Kolín – celkově 1. jky, 2. jři a dci – postup, 3. dky, 2.9. 4. kolo KP ml. žactva – Vlašim, 3.9. baráž o extraligu – Praha Děkanka – ženy 4. místo, 4.9. finále KP st. žactva – Kolín – 1. žci i žky, 6.9. VC Kolína a přebor ČOS v pětiboji - Kolín, 10.9. MČech dorostu - Jablonec – 6. místo, MČech st. žactva - Nové Město nad Metují – 2. žky, 3. žci - postup, 11.9. MČech juniorů - Kolín – 1. místo jři i jky, 17.-18.9. – MČR žactva - Jablonec nad Nisou – 4 medaile, 20.9. Středoškolský pohár – okresní kolo + závody ZŠ – postup SOŠ stavební a SZŠ, 
    Výbory projednaly zajištění budoucích podniků: 1.10. finále MČR družstev staršího žactva – Třinec, 5.10. krajské finále Středoškolského poháru – Kolín, 9.10. Drozdův lesní běh.
      Výbory projednaly úsporná opatření v souvislosti s několikanásobným růstem ceny elektřiny: sauna – provoz bude spuštěn 17. října, a to pouze pro závodníky, 3x týdně (St – 17-19, Pá – 16-18, Ne – 11-13), zkušební režim po dobu cca 2 měsíců, vířivka bude vypuštěna a vyčištěna, opatření ohledně svícení a vytápění v budovách – bude zkontrolováno potřebné osvětlení, zářivky, s SMSK zkonzultována možnost instalace systému Brano na vchodové dveře, časových vypínačů, tlačítkových sprch, měření spotřeby v bytě správce, teplotu v posilovnách a šatnách je třeba udržovat na max. 18 stupních, zadní šatny pouze temperovat, svícení na stadiónu – max. do 19 hodin, není možné svítit pro 1-2 závodníky, bude zvážena a s SMSK prověřena možnost část osvětlení vypnout. 
     Bude provedena kontrola všech zařízení a náčiní v posilovně. S SMSK bude projednána nutnost zlepšení úklidu všech WC a šaten. Výbor T.J. zaujal stanovisko k případnému přestupu N. Olivové do Spartaku Praha 4 – za tabulkové odstupné. Výbor T.J. schválil uzavření DPČ s J. Šafránkovou na vedení přípravek a ml. žactva.
     Příští schůze výborů se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2022.