Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru dne 22.6. 2022

Výbory provedly kontrolu zápisu z minulé schůze. Byl projednán stav, kdy na akci po 3. kole ligy se ztratily ze zapečetěného občerstvení, které patří bistru U STAPu. Vyčištění dráhy HZS bylo provedeno. Trenéři byli formou zprávy ze schůze na webu informování a povinnosti zapisovat do sešitu ve skladu veškeré výpůjčky nářadí a náčiní, informace bude ještě rozeslána e-mailem. Zápis nových členů výboru TJ a kontrolní komise do spolkového rejstříku byl proveden. R. Bechyně převzal do správy složky zaměstnanců BOZP - systém Instructor. Došlo k přelajnování rozběhu hlavního doskočiště pro skok o tyči, obě stávající doskočiště tak mohou být přesunuta. Trvá úkol výměny zakoupené desky na basketbalovém koši (SMSK). Firma Jipast dodala opravené obaly z dopadové deky a jazyků tyčkařského doskočiště. Bylo opraveno chybné natočení opravených reproduktorů na stadiónu. Stále trvá úkol inventury zápůjček do Veletova a na stadión. Byla opravena nefungující zásuvka u vrhu koulí. Byla dodána nová plachta na staré doskočiště pro skok o tyči, je třeba ji instalovat na doskočiště. Byl vytvořen seznam skříněk a klíčů v šatnách, oddíl nemá rezervní klíč od skříněk Pekárka, Baláčka, Radikovské, Jiranové, Šlezové, Štěrbové (výbor žádá dotyčné, aby klíč nechali přidělat a odevzdali jej u ekonomky, náklady jim budou po předložení účtu proplaceny). Je třeba otevřít skříňky, které nemají v pronájmu aktuální závodníci a u nichž chybí rezervní klíč, a osadit je novým zámkem (18 ks) – bude provedeno po dodání cenové nabídky od zámečníka, poté budou skříňky nově přiděleny. Byly objednány dvě sady vymezovacích sloupků s 10 m samonavíjecí páskou. Trvá úkol opravy stojanu u hlavního doskočiště pro skok o tyči – sekce ůdržby. Bude nakoupeno cca 80 ks velkých barevných špendlíků jako rozběhových značek. Byly dodány objednané tréninkové potřeby pro přípravky. Výbory souhlasí s postojem a konáním SMSK ohledně údržby stadiónu - jediným partnerem pro jednání s vedením SMSK je výbor T.J., komunikací byl pověřen J. Tuček. Trvá úkol přestěhování lajnovačky mimo hlavní sklad nářadí. Je třeba dokončit namontování hřebů do všech startovních bloků a přivrtat černé záslepky překážek. V posilovně byly namontovány opravené podpěrky ke stroji zavěšenému na ribstolích. Veškeré lavičky na stadiónu budou SMSK opraveny v průběhu července. Hlína na zasypávání děr, oprava vrhačské buňky, nový beton do kruhů na kouli a disk na hlavní ploše - bude provedeno SMSK v průběhu července. Byl schválen nákup stojanů pro skok do výšky a oprava stojanů u zadního doskočiště. Dopadiště pro vrh koulí na hlavní ploše bude SMSK upraveno v druhé polovině září. Byla provedena inventura skokanských tyčí. Byli informováni všichni trenéři o zákazu používání hlavního doskočiště na výšku pro trénink nespecialistů a jeho využívání pro nácvik gymnastických prvků. Trenéři zaslali své časové a prostorové požadavky na zimní přípravu, které budou objednány (Veletov po vyjasnění ceníku), pro posilovny bude využit rezervačník, ve staré budově do něj budou promítnuty stálé požadavky. Na příští schůzi výbory dořeší podmínky pro jednorázové tréninky mimo objednané prostory (Nymburk, Nehvizdy, Praha apod.). Na počátku července bude podána žádost o novou městskou dotaci na náklady spojené se zdražením energií a pohonných hmot. 

Výbory zhodnotily uplynulé podniky - 3.-5.6. – MČR víceboje – Praha - 6 závodníků – Olivová 1., limit pro MS, 5. Chrastinová, 6.
Bébrová, 8. Tvrzník, 4.6. – 2. kolo KP mládeže – Kolín - 1. jky, 2. jři, dci, dky, 6.6. – KSD ZŠ – Kolín - 451 závodníků z 20 škol, 11.6. – 3. kolo 1. ligy – Kolín - 2. místa mužů i žen (výbory řešily nedostatky týkající se chybně zapsaných čísel cílové kamery a větroměrů a výrazného nárůstu počtu rozhodčích na místě oproti delegaci a změn v jejich přidělení k disciplínám), 12.6. – 2. kolo KP mladšího žactva - oba týmy 3. – dobré uspořádání (výbory přijaly informaci, že po zásahu hlavního rozhodčího byly z výsledků vymazány hodnoty větrné podpory při skoku dalekém, neboť vítr ve skutečnosti nebyl měřen), 17.6. – 3. kolo KP staršího žactva - Stará Boleslav - žci 1., žky 2., 18.-19.6. – MČR mládeže - Ostrava – 6 medailí (1. Synek a Čudlý, 2. 4x100 jři, 3. Olivová, Čudlý,
4x400 jři, 11 finále – hodnoceno jako úspěšné

Výbory projednaly zajištění budoucích podniků - 24.-25.6. – MČR – Hodonín – 8 startujících, 24.6. – 3. kolo ml. žactvo – K. Hora, 
28.-30.6. – LODM – Olomouc - Juřicová, Schederová, Pazdera, Šantrůček, 26.6. – 3. kolo KP muži B – Kolín, 30.6. – závody přípravek – Kolín 

 

Výbory projednaly nepořádek v kanceláři trenérů a dále projednaly návrh na pořádání MČR do 22 let 2023 – výbory po obsáhlé diskusi rozhodly, že přihláška nebude podána. Bylo zdůrazněno, že na podzim jsme pořadateli finále KP družstev staršího žactva, které je nutné zajistit našimi prostředky (kamera, větroměry, atletická kancelář). Dále výbory projednaly žádost ČAS o uspořádání finále Středoškolského poháru v Kolíně v polovině října – výbory se rozhodly žádosti nevyhovět.

Výbor T.J. neschválil návrh P. Sklenáře na jednodenní VT v Hodoníně, naopak schválil žádost P. Sklenáře o proplacení účasti jeho svěřenců na závodech v Pacově, Novém Městě nad Metují, Litomyšli, Jablonci nad Nisou a Hradci Králové. Výbor T.J. projednal žádost J. Šedinové o zpětné proplacení jízdného ve výši 4 Kč/km místo 2 Kč/km R. Pazderovi na MČR v přespolním běhu – výbor potvrdil původní výši v souladu se směrnicí. 

Příští schůze výborů se uskuteční ???. v 18.15 hod.