Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 20.10. 2022

Zpráva ze schůze výboru TJ a výboru oddílu atletiky TJ Sokol Kolín-atletika - 20.10.2022
Přítomni: Morávek, Tuček, Bechyně, Holub D., Slabý
Hosté: Jakoubek
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbory zkontrolovaly plnění úkolů z minulé schůze: Výbory rozhodly, že při mezistátním utkání veteránů 2023 bude T.J. požadovat nájemné za vybavení stadiónu v majetku T.J. Byl se SMSK projednán požadavek na dlažbu vedle doskočiště pro skok o tyči - bude realizováno do počátku jarní sezóny. Byly dodány 4 kličky ke stojanům pro skok o tyči. Trvá úkol vrácení odhodového břevna z Veletova na stadión. Byla k zemi přichycena plachta na tyčkařském doskočišti. Byl opraven stojan u hlavního tyčkařského doskočiště. Trvají úkoly přemístění lajnovačky do jiného prostoru než je hlavní sklad, dokončení namontování hřebů do startovních bloků i přilepení záslepek na překážky. SMSK zrealizovala opravu vrhačské buňky. Byly dodány nové stojany pro skok vysoký, další budou opraveny. Travnaté vržiště pro vrh koulí na hlavní ploše prozatím upravovat nebudeme, na jaře je třeba ho uválcovat. SMSK byly předána žádost o zlepšení péče o trávník v roce 2023. Trvá úkol likvidace psacího stolu v šatně. Trvá úkol vytvoření širší nominace družstva mužů na příští sezónu. objednána skokanská tyč, o dalších nákupech výbory rozhodnou na konci roku. Byl připraven pro SMSK město Kolín projekt nákupu nové cílové kamery. Byly přidělány chybějící klíče k šatním skříňkám, žadatelé si je mohou vyzvednout u účetní. Od 1.1. 2023 bude platit vnitřní směrnice o účetnictví. Byla provedena kontrola vybavení posilovny.
 
Výbory zhodnotily uplynulé podniky:
- 24.9. finále KP družstev mladšího žactva – Kutná Hora - 5. a 7. místo
- 24.9. finále MČR juniorů a juniorek – Mladá Boleslav – oba týmy 7. místo
- 1.10. finále MČR družstev staršího žactva – Třinec – žáci – 1., žákyně – 6.
- 5.10. krajské finále Středoškolského poháru – Kolín
- 6.10. okresní finále přeboru AŠSK v přespolním běhu – Kolín – 518 startujících
- 9.10. Drozdův lesní běh – 81 závodníků – 1. Janoušek
 
Výbory projednaly úsporná opatření v souvislosti s růstem ceny elektřiny: sauna bude spuštěna 17. října, a to pouze pro závodníky 4x týdně (St – 17-19, Pá – 16-18, So – 11-13, Ne – 11-13 - hrazena oddílem), pro funkcionáře a bývalé závodníky ve čtvrtek a pro další uzavřené skupiny podle objednávky na SMSK – cena 650,- Kč za 1,5 hod. saunování (musí být uhrazena předem na SMSK); SMSK poptá systém automatického dálkového zapínání a vypínání sauny na základě zaplacené rezervace; vířivka bude vypuštěna a vyčištěna, výbor T.J. navrhne okruh závodníků, kterým bude regenerace umožněna finančním příspěvkem; s SMSK byla projednána další opatření ohledně svícení a vytápění v budovách. 
 
Ekonomická sekce informovala o stavu žádostí do dotačních programů na rok 2023 (město Kolín, Středočeský kraj, Národní sportovní agentura). Dne 16.11. bude přijato družstvo starších žáků starostou města v obřadní síni radnice. 
 
Výbor oddílu vzal na vědomí informaci o výsledcích družstev v letošní sezóně a splnění cílů stanovených VH:
- ml. žactvo – cíl: účast ve finále KP – 5. a 7. místo - oba týmy splnily
- st. žactvo – cíl: účast ve finále MČR – 1. a 6. místo – oba týmy splnily
- dorost – cíl: účast v M Čech – dci - 6. místo - splnili, dky – 3. v KP - nesplnily 
- junioři – cíl: účast v MČR – 7. místa – oba týmy splnily
- muži – cíl: postup do baráže – 3. místo – nesplnili
- ženy – cíl: udržení v 1. lize – 1. místo, 4. místo v baráži - splnily   
 
Výbor T.J. schválil příspěvek J. Coubalovi na školení trenérů II . třídy. Výbory odložily projednání žádost T. Prajsnera o hrazení tréninků jeho skupiny ve Veletově do doby předložení dohodnutých finančních podmínek. Výbory schválily žádost o úhradu tréninků skupiny Holub – Dudáš J. 1x týdně ve Veletově na základě dohodnutých finančních podmínek. Bude provedena inventura tréninkových pomůcek a na jejím základě výbory zváží nákup případně chybějících. Výbory projednaly možnosti obsazování obou posiloven a rozhodly o zachování rezervací formou objednávek v rezervačníku. Výbor T.J. schválil uzavření DPP s pomocnou trenérkou AP Michaelou Kinclovou. Výbory rozhodly, že v roce 2023 nebude T.J. pořádat příměstské tábory pod svou hlavičkou. 
 
 
Příští schůze výborů se uskuteční ve čtvrtek 1.12. 2022 v 18.15 hod.