Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 2.6. 2022

Zpráva ze schůze výboru TJ a výboru oddílu atletiky TJ Sokol Kolín-atletika - 2.6.2022
Přítomni: Morávek, Tuček, Bechyně, Holub 
Hosté: Tučková, Jakoubek 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbory provedly kontrolu zápisu z minulé schůze. Pro vyčištění dráhy HZS byl kontaktován ředitel HZS D. Zeman, cisterna je v opravě, sdělí na počátku příštího týdne, zda může vyčištění zajistit. Do skladu byl umístěn sešit, do nějž jsou trenéři povinni zapisovat veškeré výpůjčky nářadí a náčiní. Stále nebylo realizováno posunutí doskočiště na tyč a namalování nové čáry vymezující rozběžiště specializovanou firmou – ze strany SMSK bylo zhotovení znovu urgováno; sekce údržby navrhuje vybudování 1 m širokého pojezdového chodníčku z dlaždic v travnaté ploše – bude případně realizováno po posunu doskočiště podle reálné situace a finanční náročnosti. Trvá úkol výměny desky na basketbalovém koši – zajišťuje SMSK. Firma Jipast odvezla k opravě obaly z dopadové deky a jazyků tyčkařského doskočiště – opravené má dodat 3.6. Byly opraveny nefungujících reproduktory na tribuně. Trvá úkol provedení inventury zápůjček mezi T.J. a Veletovem. Byla objednána krycí plachta na staré tyčkařské doskočiště. Nájemci šatních skříněk budou vyzváni k označení své skříňky jménem do 19.6., poté budou nevyužívané skříňky otevřeny a poskytnuty dalším zájemcům. Trvá úkol nákupu dvou sad vymezovacích sloupků s 10 m samonavíjecí páskou. Byl zprovozněn instagramový účet oddílu. Trvá úkol opravy tyčkařského stojanu na hlavním doskočišti a úkol nákupu 100 ks rozběhových značek. Byla dodána část objednaných tréninkových potřeb pro přípravky. SMSK jednorázově odstranila některé nedostatky v údržbě areálu, především prorůstání trávy v sektorech. Pomůcky pro lajnování budou přemístěny z hlavního skladu. Byla provedena kontrola funkčnosti startovních bloků a byly v nich doplněny hřeby. Trvá úkol u nových tréninkových překážek přivrtat černé záslepky i úkol namontování opravených podpěrky ke stroji zavěšenému na ribstolích v posilovně. S SMSK byly projednány opravy laviček (včetně zabetonovaných u dálky), dovezení hlíny na zasypávání děr, oprava vrhačské buňky, nový beton do kruhů na kouli a disk na hlavní ploše. Byl schválen nákup stojanů pro skok do výšky. Mimo hlavní sezónu bude ve spolupráci s SMSK řešen rozdíl úrovně odhodového kruhu a dopadové plochy u vrhu koulí na hlavní ploše. Sekce údržby realizovala úklid v hlavním skladu, je zde třeba udržovat pořádek a vracet půjčené věci na místo. Inventura skokanských tyčí bude 
provedena 3.6. 

 

 

 

Výbory zhodnotily uplynulé podniky - 20.5. – Čáslav - KP ml. žactvo v pětiboji (1. Matoušková, 2. Szitásová), 21.5. – Kolín - Youth 
Athletics (menší účast, kvalitní výkony), 21.-22.5. – Benešov - KP ve vícebojích – 1. Tvrzník, 1. Bébrová, 25.5. – Kolín - krajské finále Poháru rozhlasu (velké počty, 2. žci st. 7. ZŠ, 4. žky ml. 7. ZŠ), 27.5. – Kolín - 2. kolo KP st. žactva – ředitel D. Holub – přes nepřízeň počasí velmi dobré uspořádání, 1. žáci, 3. žákyně, 27.-28.5. – Kolín – pronájem hasičům, 29.5. – Liberec - 2. kolo 1. ligy – ženy 1., muži 3., 29.5. – Č. Brod - 2. kolo KP mužů – 2. Muži B, 31.5. – Zlatá tretra – Pazdera 3:58,17.

Výbory projednaly zajištění budoucích podniků - 3.-5.6. – Praha – MČR víceboje – 6 závodníků, 4.6. – 2. kolo mládeže – Kolín, 6.6. – KSD ZŠ, 11.6. – Kolín - 3. kolo 1. ligy, 12.6. – Kolín - 2. kolo KP mladšího žactva – není zajištěna kamera, 17.6. – Stará Boleslav - 3. kolo KP staršího žactva, 18.-19.6. – MČR Ostrava (ubytování zajištěno v Pulsu a Veronice).  

Výbor oddílu souhlasí s návrhem sekce údržby a schválil používání hlavního doskočiště na skok vysoký pouze pro účely tréninku výkonných závodníků, opotřebovávání); pro trénink nevýškařů a průpravná cvičení máme dostatek doskočišť. Výbor oddílu schválil zápůjčku stupňů vítězů, 4 zábran a kuželů L. Bešťákovi na uspořádání závodu dne 11.6. 

Budou osloveni všichni trenéři, aby do 9.6. zaslali své časové a prostorové požadavky na zimní přípravu – je třeba prostory objednat ještě před prázdninami, zároveň je třeba počítat s výrazným zdražením pronájmů, a proto optimalizovat rozsah objednaných prostor a jejich vytíženost. 

Výbor T.J. konstatoval na základě dostupných dat a informací od ekonomické sekce, že není při rozumné kontrole výdajů nutné upravovat aktuální pravidla hospodaření. Proto rozhodl, že bodné za první tři kola ligy bude vyplaceno ve výši 200 Kč / bod. Výbor T.J. neschválil proplacení cestovného P. Sklenář k závodu 1. kola družstev mládeže dne 5.5 na Kladno – důvodem je neproplácení podobných výdajů ani jiným trenérům. Oba výbory schválily výjimku pro proplácení cestovného na mistrovství ČR pro tyčkaře – o použití auta na MČR není potřeba žádat a sazba je vždy bez ohledu na obsazenost auta 4 Kč / km. Podmínkou je přeprava tyčí. Výbor T.J. schválil vyplacení odměn trenérům přípravek, kteří se jako vedoucí účastní závodů přípravek formou odměny splatné celkem za všechny závody po sezóně. Výbor oddílu schválil uspořádání závodů přípravek dne 30.6. 

Příští schůze výborů se uskuteční ve středu 22.6. v 18.15 hod.