Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 19.5. 2022

Zpráva ze schůze výboru TJ a výboru oddílu atletiky TJ Sokol Kolín-atletika - 27.4.2022
Přítomni: Morávek, Tuček, Bechyně, Holub, Slabý
Hosté: Tučková, Jakoubek, Šedina R., Dudáš O., Satrapa
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor oddílu projednal zajištění 3. kola 1. ligy mužů a žen - ředitelem bude R. Šedina.
 
Výbory s hosty projednaly koncepci práce sekce údržby a výstavby, která je poradním a pracovním orgánem obou výborů, zajišťuje běžnou údržbu zařízení, nářadí a náčiní v majetku T.J., překládá výboru T.J. požadavky na údržbu stadiónu, podílí se na jejich případné realizaci a předkládá výboru T.J. návrhy na plánované investice a nákupy a po schválení se podílí na jejich realizaci. Vzhledem ke ztrátám tréninkového vybavení bude do skladu bude umístěn sešit, do nějž budou trenéři zapisovat veškeré výpůjčky (na VT, na zimní přípravu, na domácí přípravu atd.). 
 
Výbory provedly kontrolu zápisu z minulé schůze. Posunutí doskočiště na tyč a namalování nové čáry vymezující rozběžiště, na které SMSK objednala specializovanou firmu, zatím neproběhlo. Byly přilepeny záslepky odrazových prken. nová deska na basketbalovém koši a objednána montáž. V nejbližších dnech SMSK provede opravu ampliónů na tribuně (zakoupeny). Je třeba s SMSK řešit aktuálně nefungující zásuvku u vrhu koulí. Bude zakoupena nová plachta na staré tyčkařské doskočiště. Jako poslední z nákupů roku 2021 byly dodány skokanské tyče. Bude provedena inventura jejich aktuálního stavu. Trvá úkol nastavení systému uvolňování a přidělování šatních skříněk. Připravuje se možnost automatického upozorňování závodníků od dorostu výše na končící platnost lékařské prohlídky tak, aby upozornění zároveň dostal i trenér. Vedoucí trenér SpS informoval o nové koncepci přípravy mladšího žactva - jeden ročník povedou vždy po dobu dvou let dva trenéři - aktuálně ročník 2011 Jakoubek, Slavíková, 2010 – Šlezová, Vejborná - poté předají svěřence trenérům vyšších kategorií. Výbor T.J. schválil nákup dvou sad vymezovacích sloupků s 10 m samonavíjecí páskou v ceně á 2000 – 3000 Kč na uzavírání vrhačské plochy. Příští týden bude zprovozněn instagramový účet oddílu. Je třeba řešit opravu stojanu  nového doskočiště pro skok o tyče v majetku ČAS. Trvá úkol nákupu 100 ks rozběhových značek. Byly objednány tréninkové potřeby pro přípravky ve výši cca 5000,- Kč. Byly doplněny lékárničky.
 
Výbory zhodnotily uplynulé podniky - 29.4. – Vlašim – 1. kolo KP staršího žactva – žáci 1., žákyně 2., 30.4. – Kladno – 1. kolo KP mládeže – junioři, juniorky a dorostenci 2., dorostenky 3., 1.5. – Polabky – slabší účast, bezproblémový průběh , 1.5. – Kutná Hora - KP jednotlivců mladšího žactva – 8 medailí, dobré uspořádání, nominace J. Pazdery na LODM, 7.5. – Kladno - KP dospělí a mládež – Čudlý 206 – splněn limit na ME U18, opakující se výrazné zpoždění vrhačských soutěží, 8.5. – Kladno KP staršího žactva – 12 medailí – nominace na LODM Schederová, Šantrůček, Juřicová, náhradnice Bébrová, 11.5. – okresní kolo Poháru rozhlasu, 14.5. – Děčín – 1. kolo 1. ligy – ženy o 3,5 bodu 2., muži 4., 19.5. – závody přípravek, velká účast.
 
Výbory projednaly zajištění budoucích podniků - 20.5. – Čáslav - KP ml. žactva v pětiboji, 21.5. – Kolín - Youth Athletics, 21.-22.5. – Benešov - KP ve vícebojích, 25.5. – Kolín - krajské finále Poháru rozhlasu (ve 3 kategoriích 7. ZŠ, v jedné 6. ZŠ), 27.5. – Kolín - 2. kolo KP st. Žactva – ředitel D. Holub, 27.-28.5. – Kolín – pronájem hasičům, 29.5. – Liberec - 2. kolo 1. ligy, 29.5. – Roztoky - 2. kolo KP mužů 
 
Výbory schválily požadavek D. Holuba a O. Dudáše na školení rozhodčích cílové kamery.
 
Vzhledem k prudkému zvýšení cen školení trenérů (např. II. třída 15 000 Kč, III. třída 10 000 Kč) a omezeným možnostem rozpočtu T.J. nebude T.J. nadále proplácet zájemcům cenu v plné výši, ale pouze příspěvek ve výši 30 – 50% podle rozhodnutí výboru. Zájemci o školení rozhodčích si poplatek (výrazně nižší) budou hradit sami.
 
Výbor T.J. schválil uzavření DPP na trénování přípravek s G. Bechyňovou
 
Výbory projednaly další akce údržby. Nedostatečnou údržbu stadiónu, a to nejen rozcvičovacího stadiónu (prorůstání trávy na rozběžištích, ve vrhačské kleci, zarostlé doskočiště, zarostlé mantinely), ale i na hlavním stadiónu (zaplněné odtokové kanálky, vyrůstání rostlin z nich, zarostlé doskočiště, vodní příkop plný suchého listí) řeší ve své kompetenci vedení SMSK. Bude provedena kontrola funkčnosti startovních bloků a namontování hřebů do nich, budou u nových tréninkových překážek přivrtány černé záslepky, v posilovně budou namontovány opravené podpěrky ke stroji na ribstolích. Bude provedena inventura košťat, případně chybějící dokoupena. Bude prověřen stav laviček (včetně zabetonovaných u dálky), vytvořen soupis potřebných oprav a ten projednán s SMSK. Výbory pověřily jednáním s vedením SMSK o potřebné údržbě stadiónu a zařízení na něm v majetku SMSK J. Tučkem, spoluprací na případné realizaci těchto akcí sekci údržby a výstavby. 
 
O požadavcích jednotlivých trenérů na údržbu předložených R. Šedinou rozhodly výbory takto - schválily nákup nových stojanů pro skok do výšky, dovezení hlíny na zasypávání děr, oprava vrhačské buňky, nový beton do kruhů na kouli a disk na hlavní ploše bude projednáno s SMSK; návrh na vytvoření antukových vržišť na vrh koulí výbory neschválily - rozdíl výšek části terénu na hlavní ploše a úrovně kruhu (12,5 cm) je možné mechanicky vyrovnat. Gumy pro skok vysoký a „klapačky“ pro nácvik startů jsou k dispozici vždy dvě. 
 
Kolínská termínová listina byla doplněna o 26.6. – kolo KP družstev mužů
 
Příští schůze výborů se uskuteční ve čtvrtek 2.6. v 18.15 hod.