Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 17.6. 2021

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

17.6.2021

Přítomni: Morávek, Tuček, Pařík, Šlezová, Tučková, Robovský, Slabý

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor oddílu provedl zhodnocení uplynulých podniků - 27.5. oddílové závody žactva, 28.5. oddílové závody II, 2.6. Polabské závody, 5.6. 1.kolo KP mládeže St. Boleslav / Kolín, 5.-6.6. MČR víceboje Třebíč - 1. místo jky Olivová, 7.m. Krejča, 7.m Hrušková, MČR maraton - 7.m. Janoušek (druhý nejlepší kolínský výkon historie), 11.6. 1.kolo KP ml. žcvo Benešov, 12.6. 1.kolo I. ligy St.Boleslav / II.ligy Ústí n/O, 13.6. Plzeň - Pražáková 436 cm - kolínský rekord, 15.6. Sportovec Kolína - velké zastoupení mezi vyhlašovanými. 

Výbor oddílu projednal zabezpečení následujících závodů - 18.6. 1.kolo KP žactva Kolín, 19.-20.6. MČR gigant Kladno - 28 kolínských startujících, 25.6. 2.kolo KP žactva Vlašim, 26.-27.6. MČR dospělí Zlín, 30.6.-1.7. KP ve vícebojích Praha FTVS, 11.7. Youth Athletics, 14.-15.8. MČR víceboje žactva a ml.žcva Plzeň, 18.8. Velká cena Kolína.

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze: oprava dálkařského rozběžiště je stále v realizaci, je třeba zakoupit a instalovat přeběhová dálkařská a trojskokanská prkna (13 ks), trvá potřeba opravy čalounění strojů v posilovně. O prázdninách se pokusíme po dohodě s SMSK posunout současné doskočiště pro skok o tyči a druhé umístit vedle něj. Výbor T.J. písemně zaurguje půl roku zpožděné dodání odrazových beden.

Ekonomická sekce informovala o aktuálním zůstatku na účtu a hrubém odhadu možného výsledku hospodaření za rok 2021. Ohledně dotace NSA na provoz a údržbu stále nejsou žádné zprávy. 

Trenérská rada informovala o možnosti uspořádat náborovou soutěž 29.6. Trenérům bude rozeslána souhrnná informace o novém kreditním systému obnovování trenérské kvalifikace. Byla diskutována problematika snížení kvality ligového družstva žen.

Vedoucí trenér SpS informoval o schůzce trenérů AP a nutnosti zjištění požadavků trenérů na zimní tréninkové prostory a následné objednání tělocvičen.

Termín příští schůze obou výborů bude upřesněn, předpokládaný termín před VC Kolína..