Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů dne 12.1.2023

Zpráva ze schůze výboru TJ a výboru oddílu atletiky TJ Sokol Kolín-atletika - 12.1.2023
Přítomni: Morávek, Tuček, Bechyně, Holub D., Slabý
Hosté: Jakoubek, Tučková
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbory zkontrolovaly plnění úkolů z minulé schůze: stále trvá úkol doplnění hřebů do startovních bloků a přilepení gumových podpěrek v posilovně; registr ČOS není funkční, čekáme na pokyn k opravě vložených údajů; zaznamenávání lékařských prohlídek všech kategorií převzal J. Jakoubek (závodníci s propadlou prohlídkou budou upozorněni); v rámci úspor bylo vyměněno osvětlení v šatnách za LED a byla zhasnuta část osvětlení oválu; nadále není plně respektováno rozhodnutí výborů, že sauna je zdarma pouze pro závodníky, byla odevzdána žádost na město Kolín o programovou dotaci; byla provedena inventura tréninkových pomůcek, objednáno a dodáno jejich doplnění.

V pátek 3.2. uspořádá náš oddíl klubové halové závody v tunelu v Nymburce (60 m, 60 m př., dálka, trojskok, koule).

ČAS zaslal hodnocení 75 sportovních středisek, kolínské středisko se umístilo na třetím místě v ČR a bude podpořeno v roce 2023 nejvyšší možnou částkou. Zároveň ČAS zrušil projekt Trenéři SCM, neboť příprava závodníků ve věkovém rozmezí 16-19 let bude nově zajišťovat SpS. ZŠ Masarykova, která spolupracuje s naší T.J., bude pořádat talentové zkoušky do 6. třídy.   

Výbory rozhodly, že závodníci od staršího žactva výš mají nárok na oddílový dres zdarma 1x za dva roky. Dále rozhodly o akreditaci všech našich větších závodů do systému WA. Výbory stanovily termín letošní valné hromady T.J. a oddílu na 24. března.

Dále pokračovalo jednání výboru T.J. Veškeré objednané vybavení bylo již dodáno s výjimkou jedné skokanské tyče, přešlapové kamery a drátů ke kladivu. Bylo vybudováno osvětlení vrhačské klece a ochrana vrhačského sektoru na pravé straně výseče. 

Výbor schválil nové znění směrnice o cestovních náhradách s platností od 1.1.2023. Směrnice bude dostupná všem trenérům v administračním centru Domečku. Výbor dále schválil obnovu fotografických nástěnek v nové budově. Výbor schválil také pravidla podpory závodníků pro rok 2023. Schváleno bylo uzavření dohody o pořádání příměstských táborů v letech 2023-2025. Výbor stanovil výši mezd a odměn z DPP a DPČ na rok 2023. 

Příští schůze výborů se uskuteční 23.2.2023 v 18:15 hod.