Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů 26.11.2020

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

26.11.2020 - online

Přítomni: Morávek, Tučková, Šlezová, Robovský, Tuček, Radikovský, Slabý, Škvor

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulých schůzí – betonové základy pro novou klec a nové plato jsou hotovy, instalace, kterou musí provést polští pracovníci, byla z důvodu případné nutné karantény těchto pracovníků odložena na neurčito; byly zabetonovány patky pro sloupy pro ochrannou síť u dálkařského rozběžiště, je třeba na ně navařit sloupy; bude-li schválena investice SMSK, bude v příštím roce opraveno toto rozběžiště; byla zakoupena nová osa pro benchpress, proběhla výměna podlahy v posilovně, proběhla instalace nové skladové kóje pod tribunou a oprava propojení okruhu světel a zásuvek. 

Ekonomická sekce informovala o aktuálním stavu účtů, příjmech a výdajích a očekávaném výsledku hospodaření v letošním roce, který byl upřesněn, přesto se ještě bude měnit v závislosti na vládních opatřeních (pronájmy tělocvičen, náklady na VT). Byly schváleny nákupy pro tento rok - příslušenství k cílové kameře, pro sprinty tahač a startovní sáňky, pro skoky odrazové bedničky, lano, švédská bedna, hrazda, stojany pro výšku, pro vrhy medicinbaly a vrhačské náčiní, dále tréninkové překážky. Byla podána žádost o dotaci v programu NSA Můj klub 2021 na NSA. Po zveřejnění výzvy zpracujeme žádost v programu NSA Provoz a údržba 2021. Byla podána informace o tom, že kniha Sto dvacet let kolínské atletiky a kalendář na rok 2021 byly předány do tisku. Na vydání knihy byla poskytnuta městem Kolín dotace ve výši 40.000,- Kč, zbylé náklady budou uhrazeny prodejem. Výbor T.J. schválil po projednání s výborem oddílu prodejní cenu knihy ve výši 120,- Kč a kalendáře 80,- Kč. Letošní valná hromada T.J. a oddílu už nebude vzhledem k situaci svolána, uskuteční se až řádná valná hromada v březnu 2021.

Trenérská rada předložila výborům závěry ze svého zasedání. Na základě jejího návrhu byla schválena změna v čerpání závodnických kont v roce 2021. Závodníci do 23 let s kontem do 3000,- Kč mohou čerpat pouze na VT, s vyšším kontem musí minimálně 50% čerpat na VT a náklady při závodech, zbytek pak na sportovní vybavení a regeneraci, nad 18 let i na výživové doplňky. V pravidlech pro podporu závodníků na rok 2021 bude stanoveno, že závodník, který se zraní nebo bude mít dlouhodobé zdravotní problémy, musí (případně prostřednictvím osobního trenéra) informovat trenérskou radu o svém zdravotním stavu, průběhu léčby a rekonvalescence. Každý závodník také potvrdí své seznámení s pravidly podpory. 

V případě uvolnění opatření v rámci III. stupně a umožnění tréninků ve vnitřních prostorách bude možné využívat tunel na ZS a tělocvičny spojů a obchodní akademie, naopak ředitelé ZŠ zatím s otevřením tělocvičen nepočítají.

Termín příští schůze obou výborů bude předběžně 17. prosince.