Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů 21.1.2021

28. 1. 2021

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

21.1.2021 - online

Přítomni: Morávek, Tučková, Šlezová, Tuček, Radikovský, Slabý, Škvor, Robovský

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze a zhodnocení jediného uplynulého podniku - Silvestrovského běhu. Ten proběhl tou formou, že trať byla vyznačena po tři dny a účastníci zaslali svůj výkon elektronicky - velmi dobrá účast 175 běžců. Pokud jde o příští podniky, ČAS obdržel výjimku na 4 závody Halové atletické ligy mužů a žen a požádal o výjimku na pořádání mistrovství všech kategorií od dorostu výš. Pokud by v souvislosti se závody potřeboval některý se zúčastněných kolínských závodníků či trenéru narychlo antigenní test, je možno řešit přes MUDr. Slabého.

Sekce údržby informovala, že při závodu TOI-TOI Cupu na našem stadiónu opětovně došlo ze strany pořadatelů k zásahu do elektrických jističů, je třeba zajistit přes SMSK revizi, zda je vše v pořádku. Plechový sklad byl opatřen koulí, ale je třeba, aby trenéři vrata pouze nezaklapávali, ale také zamykali.  

Ekonomická sekce informovala o předběžném kladném výsledku hospodaření v letošním roce. Suma vybraných členských příspěvků v roce 2020 byla 608.890,- Kč, což je kvůli epidemii výrazně méně než v předchozích letech. Z objednaného nářadí, náčiní a vybavení stadiónu jsme zatím obdrželi zarážecí břevno, ostatní (krycí plachta, označení drah, sada čísle do pole, vyznačovací výsečové pásky, ochrana tyčkařských stojanů, tyčkařská hrazda, odrazové bedny) zatím očekáváme. Sekce informovala o tom, že byl proveden zápis do evidence skutečných majitelů a byly zpracovány a odeslány žádosti o dotace na NSA (Můj klub a Provoz a údržba), Středočeský kraj (ASCM), ČOS a město Kolín, bude odeslána žádost na ČAS v projektu Trenéři SCM. Bylo schváleno uzavření DPP s členkou užšího reprezentačního výběru Natálií Olivovou. Byla schválena objednávka programu na "hlídání" platnosti lékařských prohlídek. Byla schválena vratka plateb přípravek za měsíc leden.  

Na návrh trenérské rady byla schválena účast Mgr. Morávka na školeních Kineziotaping a Dětská psychologie ve sportu, bylo schváleno pořadí trenérů splňujících podmínky pro zařazení do programu trenér SCM (Tučková, Pařík, Jelínková), dále byla schválena žádost P. Sklenáře o hrazení max. tří tréninků ve Veletově po dobu, kdy nebude na stadiónu instalována klec, a 1x týdně poté. Výbory schválily možnost rozšířené podpory sportovní přípravy členů reprezentačních výběrů a Zuzany Pražákové během halové sezóny směrem k avizovaným MČR, pokud to dovolí protiepidemická opatření a pokud o to požádá osobní trenér závodníka. Byla schválena nominace do ankety ČOS - Pražáková, Pazdera, Olivová.

Byl rezervován nový termín pro oslavy 120 let kolínské atletiky - 6.11.2021.

Výbor T.J. schválil na základě tabulky kritérií výši odměn z DPP na rok 2021.

Termín příští schůze obou výborů bude předběžně 18. února.