Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru 20.8.2019

.Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

20.8.2019

Přítomni: Morávek, Škvor, Tuček, Pařík, Peňáz, Radikovský, Šlezová, Robovský, Holub, host: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze - byly objednány tréninkové koule a kladiva o vahách 8, 9, 10 kg, prostřednictvím SMSK byly zakoupeny nové stojany pro skok o tyči, trvá úkol reklamace latěk pro skok vysoký, po sezóně bude zajištěna kalibrace měřicí sady - na MČech juniorů a MČR žactva je zajištěna sada z Prahy, na opravu kladivářské sítě byly objednány dva kusy o rozměrech 10x5 metrů, trvá úkol zajištění školení zaměstnanců v BOZP, úkol nákupu kabelu ke startovací piostoli, úkol nákupu notebooku pro vedoucího trenéra SpS i úkol případného zprovoznění světelné tabule.

Výbor oddílu zhodnotil uplynulé podniky – jako úspěšné hodnotil vystoupení našich závodníků na mezistátním utkání, vzal na vědomí výsledky kolínských závodníků na ME v běhu do vrchu, na ME do 22 let a ME do 19 let, jako velmi úspěšné hodnotil vystoupení kolínských závodníků na MČR mužů a žen se ziskem 1 zlaté (štafeta mužů na 4x100 m), 1 bronzové (Vachata), 4 čtvrtých a dalších finálových umístění.

Výbory dále projednaly zajištění dalších závodů – 21.8. - Velká cena Kolína, 24.8. - 4. kolo 1. ligy - Mladá Boleslav - odjezd 8.15 hod., 31.8. - 3. kolo KP družstev mládeže - Stará Boleslav - odjezd 7:45 hod., 31.8. - závod přípravek - Kolín, 31.8. - závod ve skoku o tyči - Kolín - 16.00 hod., 1.9. - Kolínská desítka, 1.9. - finále KP družstev staršího žactva - Beroun - odjezd 7.00 hod., 6.9. - 4. kolo KP družstev mladšího žactva - Kutná Hora, 7.9. - baráž o extraligu - místo ještě není definitivně známo, 8.9. - finále B družstev staršího žactva - Vlašim, 8.9. - 4. kolo přípravek - Kutná Hora, 9.-11.9. - EKAG Brno, 14.9. - Mistrovství Čech družstev dorostu - Praha, 15.9. - mistrovství Čech družstev žactva - Pardubice, 15.9. - mistrovství Čech družstev juniorů - Kolín - žádost na trenéry o zajištění pomocníků z řad dorostu, 20.-22.9. - MČR žactva - Kolín, 21.9. - finále KP družstev mladšího žactva - Kutná Hora, 22.9. - finále KP přípravek - Broun, 24.9. - Středoškolský pohár + trojboj a čtyřboj žactva - Kolín.

Sekce údržby informovala o nutnosti zajištění zvýšeného odběru elektřiny v průběhu MČR žactva zaújčením elektrocentrály, o provedeném přelajnování stadiónu (chybí ještě štafeta na 4x300 m), o nákupu pítka a jeho zabudování v nejbližších dnech, o novém obložení regenarace a opravě sprchových koutů, o položení zámkové dlažby za přístřeškem závodní kanceláře a připravené instalaci osvětlení cílové čáry.

Ekonomická sekce informovala o stavu účtů a o vzniku Národní agentury pro sport k 1.8.2019, pod niž postupně přejde veškerá sportovní agenda z MŠMT. S tím bude spojena administrativní práce se zápisem některých nových údajů u všech členů, nově se bude znovu používat rodné číslo. Dále nastolila na základě vysoké faktury za pronájem prostor na VT otázku zavedení stropu pro úhradu pronájmů ze strany T.J. Výbory rozhodly, že pro příště musí každý trenér, který vyjíždí se svěřenci na VT a požaduje úhradu některých položek z T.J., podat žádost o úhradu nákladů na VT (formulář bude vytvořen), v níž bude uvedena předpokládaná výše nákladů a kterou musí výbor T.J. schválit.

Výbor T.J. podal informaci členům výboru oddílu o otevřeném dopisu "opozičních delegátů" jednateli ČOS a o uzavření dohody s M. Francem na správu IT.

Dále byla schválena úhrada nákladů na start závodníků Buryana a Hanuše na Velké ceně Pacova za předpokladu jejich startu na 3. kole KP, bylo potvrzeno schválení nákupu dřepařské klece, dále byla projednána možnost budoucí výměny podlahové krytiny v posilovně a úpravy vrat vrhačské klece - u těchto dvou akcí budou vyčísleny náklady.

Výbor oddílu žádá všechny trenéry i závodníky, aby veškeré použité náčiní a pomůcky vraceli do skladu a nenechávali je v přístřešku pro závodní kancelář.

Příští schůze obou výborů se uskuteční 17.9.2019 v 18:15 hodin.