Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru 2.4.2019

Oba výbory diskutovaly další směřování práce, rozdělily pravomoci (výbor T.J. má pravomoc schvalování finančních operací po předchozím doporučení výboru oddílu, ten má pravomoci v oblasti sportovní). Práce výboru bude rozdělena do sekcí: ekonomická (Tuček, Šedina, Tučková), trenérská rada (Robovský, Morávek), údržba a výstavba (Škvor, Pařík, Radikovský), soutěžní (Holub, Morávek, Miler). Schůze výborů bude 1x měsíčně. Na příští schůzi bude předložen ke schválení jednací řád.

Byl projednán postup čerpání z osobních kont závodníků – pokud je předkládaný doklad v souladu s pravidly, schvaluje jej účetní, v opačném případě jej posoudí trenérská rada.

Od 1.7. nastoupí nový trenér SpS. K 15.4. bude ukončen hlavní pracovní poměr A. Morávka v naší T.J. v důsledku jeho nástupu do funkce vedoucího trenéra SCM jako zaměstnance ČAS, v T.J. bude nadále pracovat na částečný pracovní poměr.

V T.J. bude používán nový formulář pro výplatu náhrady za použití vlastního vozidla.

Byl schválen návrh na rozdělení příspěvků z ASCM, částky příspěvků jednotlivých závodníků budou rozeslány trenérům. Trenérská rada bude informovat závodníky, jimž byl schválen mimořádný příspěvek na přípravu. Byl odsouhlasen nákup nářadí a náčiní – kotouče do nové posilovny, vrhačské náčiní, laťky.

Byla odsouhlasena objednávka nových dresů podle aktuálního stavu objednávek od závodníků. Výbor oddílu upozorňuje na nutnost důsledného zamykání skladu. Výbor dále projednal hostování do našeho oddílu a z našeho oddílu, z nichž některá neschválil.

Byly zhodnoceny výsledky uplynulých závodů, výbor vysoce hodnotí dvě medaile P. Peňáze na MS veteránů. Byly projednány závody na příští období.

Účetní informovala výbor o aktuálním stavu finančních prostředků, o zaplacených a dlužných členských příspěvcích.

Dále výbor projednal nutnost znovuoslovení firmy Nisasport ohledně zprovoznění světelné tabule, schválil proplacení jedné cesty autobusem na žákovské soustředění do Jičína, termínovou kolizi 1. ligy mužů a žen a závodů přípravek 22.6.

Příští schůze obou výborů se uskuteční 9.5.2019 v 18:15 hodin.