Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů 18.3.2021

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

18.3.2021 - online

Přítomni: Morávek, Tučková, Šlezová, Tuček, Radikovský, Škvor, Pařík, Robovský, Slabý

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze. Neodborný zásah do rozvaděče v kanceláři při cyklokrosovém závodu byl řešen představenstvem a ředitelem SMSK vytýkacím dopisem správci. Proběhla schůzka zástupců oddílu s ředitelem SMSK ohledně opravy dálkařského doskočiště - oprava je v realizaci. Byla projednána i oprava dálkařských a trojskokanských prken, byla opravena kamna v kanceláři účetní, bylo ukončeno vytápění nekancelářských prostor v budovách - SMSK žádá odstranění masérského lehátka z těchto prostor (zákaz masérských služeb). Byl zkontrolován potřebný rozsah oprav čalounění strojů v posilovně - úkol trvá. Na ČAS byla urgována instalace kladivářské klece - stále není ze strany ČAS řešení nastalé situace, kdy je nutná instalace pracovníky polské firmy Polanik, ti však bez následné karantény nemohou na území ČR. 

Výbor oddílu provedl zhodnocení uplynulých podniků - mistrovství ČR mužů a žen a mistrovství ČR juniorů a dorostu v hale (celkem 1 medaile - Pražáková a 14 finále). 

Výbory schválily delegáty na nadcházející valné hromady - 21.3. VH KAS (Morávek, Šlezová), 17.4. VH ČAS (Tuček).

Sekce údržby -  výbor T.J. schválil nabídku pojištění sportovního vybavení uloženého ve skladu, pojistka obsahuje i pojištění světelné tabule. Sekce upozornila na problém, že je dlouhodobě neuzamykán vchod do nové budovy od ochlazovacího bazénku - bude upozorněn správce. Výbor oddílu žádá všechny trenéry, aby nepoužívali novou švédskou bednu při trénincích v dešti.

Ekonomická sekce informovala o aktuálním zůstatku na účtu. Obdrželi jsme dotaci od MÚ Kolín na 1. pololetí a část dotace od ČOS na SZM, odstupné za přestup J. Vítka. Suma vybraných členských příspěvků v roce 2021 je zatím těsně před termínem nutnosti jejich uhrazení pouze cca 235.000,- Kč od 209 členů - kvůli pandemii došlo k významnému poklesu počtu členů. Byla zpracována účetní závěrka za rok 2020 a předána kontrolní komisi ke kontrole. Byly zpracovány žádosti o granty na ČOS a župu. Sekce informovala o vyúčtování dotací za rok 2020. Výbory urgují dodání uhrazených odrazových beden. Program na "hlídání" platnosti lékařských prohlídek je těsně před dokončením. Bylo dáno ke zvážení podání žádosti o krajský grant.

Trenérská rada informovala o stanovení výše kont jednotlivých závodníků. Výbory schválily pro rok 2021 úpravu kritérií pro jejich stanovení v bodech, týkajících se příspěvku na základě výkonnosti v ligových týmech (podmínka absolvování 2 místo dřívějších 3 kol, snížení bodových hranic pro různé úrovně příspěvku na 3/5 dřívějších počtů) a s těmito úpravami související výše kont u některých závodníků. V souladu s platnými pravidly schválily výbory proplacení příspěvku za využívání pražských tréninkových prostor do výše 3000,- Kč pro M. Seberu při dodržení stanovených pravidel pro dokladování. Byla podána informace o připravovaných hostováních.

Oba výbory urgují u všech trenérů dodržovaní platných vládních protiepidemických opatření. Členové výboru T.J. byli pověření prověřením platnosti nařízení o testování zaměstnanců i pro spolky.  

Termín příští schůze obou výborů bude 15. dubna.