Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů 18.2.2021

27. 2. 2021

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

18.2.2021 - online

Přítomni: Morávek, Tučková, Šlezová, Tuček, Radikovský, Škvor, Pařík

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze a zhodnocení uplynulých podniků - mítinků Halové ligy mužů a žen, mítinku v Otrokovicích a MČR v halových vícebojích mužů a žen, kde Natálie Olivová skončila pátá a Pavel Krejča desátý. Pokud jde o příští podniky, na halové mistrovství ČR mužů a žen bylo vybráno 7 závodníků. ČAS avizuje uspořádání halového MČR juniorů a dorostu v Ostravě. Na návrh J. Jakoubka proběhne, pokud to dovolí vládní opatření, závod žactva v přespolním běhu rozložený do více dnů s intervalovými starty.

Sekce údržby - revizí byl zjištěn neodborný zásah do rozvaděče v kanceláři při cyklokrosovém závodu, incident řeší představenstvo a ředitel SMSK. Zastupitelstvo města schválilo investiční dotaci na částečnou opravu dálkařského doskočiště - bude vyvolána schůzka Tuček, Škvor, Radikovský s ředitelem SMSK ohledně rozsahu oprav. Budou projednány i další problémy - oprava dálkařských a trojskokanských prken, vytápění nekancelářských prostor v nové budově i přes zákaz jejich využívání. Na návrh P. Peňáze bude zkontrolován potřebný rozsah oprav čalounění strojů v posilovně. Bude řešena se SMSK oprava nefunkčních kamen v kanceláři účetní. Na ČAS bude urgována instalace kladivářské klece. 

Ekonomická sekce informovala o aktuálním zůstatku na účtu. Suma vybraných členských příspěvků v roce 2021 je zatím těsně před termínem nutnosti jejich uhrazení pouze cca 145.000,- Kč jen od 141 členů, je třeba, aby trenéři upozornili své svěřence (členům přípravek zatím nebyly předpisy k zaplacení zasílány). Z objednaného nářadí, náčiní a vybavení stadiónu jsme zatím neobdrželi krycí plachtu, označení drah, sadu čísel do pole, vyznačovací výsečové pásky, ochranu tyčkařských stojanů, odrazové bedny. Sekce informovala o vyúčtování dotací za rok 2020. Program na "hlídání" platnosti lékařských prohlídek je ve stadiu tvorby. Sekce informovala o tom, že prozatím schválené dotace na rok 2021 (město Kolín, ASCM, Můj klub, ČAS) jsou o 365.000,- Kč nižší než v roce 2020. Byl zpracován projekt atletického tunelu, získání stavebního povolení, a tím možnosti požádat zastupitelstvo města o garanci části prostředků na stavbu a podat žádost na NSA v tuto chvíli brání neprovedení změn v územním plánu (mohlo by být hotové do června). Byly schváleny termíny příměstských táborů a nákup medicinbalu 7 kg. Bude s ČOS konzultován postup ohledně letošní valné hromady.

Na návrh trenérské rady bylo schváleno proplacení mimokolínských tréninků Z. Pražákové, registrace cizinců (Klepková - ženy a juniorky, Drobný - junioři, Minár - dorostenci) a hostování M. Novotného do Berouna. 

Termín příští schůze obou výborů bude 18. března.