Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru 17.9.2019

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

17.9.2019

Přítomni: Morávek, Škvor, Tuček, Pařík, Peňáz, Radikovský, Šlezová, Holub, Tučková, host: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze – z objednaných tréninkových koulí a kladiva o vahách 8, 9, 10 kg přišla polovina, zbytek bude zaslán, až bude na skladě; po sezóně bude zajištěna kalibrace měřicí sady; byla opravena kladivářská síť dvěma novými kusy kusy o rozměrech 10x5 metrů; trvá úkol zajištění školení zaměstnanců v BOZP; byl objednán kabel ke startovací pistoli; byl zakoupen notebook pro vedoucího trenéra SpS; trvá úkol případného zprovoznění světelné tabule; v prostoru před starou budovou bylo instalováno pítko.

Výbor oddílu zhodnotil uplynulé podniky – diskutoval slabší účast i kvalitu výkonů na Velké ceně Kolína; jako výborné zhodnotil 1. místo družstev žen i mužů ve 4. kole 1. ligy a postup obou týmů do baráže; v ní hodnotil umístění oslabeného týmu mužů na 4. místě jako velmi dobré a umístění výrazně oslabeného týmu žen na 7. místě jako dobré; jako výborné hodnotil přebornické tituly družstev juniorů, dorostenek, starších žáků a mužů B, stejně jako 2. místa týmů dorostenců a starších žákyň – 5 z 5 mládežnických družstev postoupilo do Mistrovství Čech, tým mužů B do baráže o II. ligu; jako dobré hodnotil vystoupení žáků na mezinárodním závodu EKAG v Brně (dvě medaile); jako vynikající hodnotil výsledky na Mistrovství Čech mládeže – 1. místo dorostenky, starší žáci, starší žákyně, 2. místo junioři; dále výbor zhodnotil Kolínskou desítku, závody přípravek v Kolíně a Čáslavi, 4. kolo KP mladšího žactva v Kutné Hoře a finále B KP družstev Staršího žactva ve Vlašimi.

Oba výbory dále projednaly zajištění následujících akcí - MČR žactva v Kolíně ve dnech 20.-22.9., finále KP družstev ml. žactvv Kutné Hoře 21.9., finále KP družstev přípravek v Berouně 22.8., Středoškolský atletický pohár + 4boj + 3boj ZŠ v Kolíně 24.9., Mistrovství ČR družstev dorostenek v Ostravě 28.9. - odjezd v pátek 27.9. ve 13:00 od stadiónu, Mistrovství ČR družstev juniorů v Plzni 28.9. a Mistrovství ČR družstev staršího žactva v Praze-Edenu 5.10.

Ekonomická sekce informovala o stavu účtů a nutnosti zkontrolovat s pomocí všech trenérů jednotlivých skupin, kdo z členů nemá zaplaceny členské příspěvky na 2. pololetí. Členové výborů připraví do příští schůze plán nákupu náčiní, nářadí a vybavení.

Sekce údržby informovala o plánované instalaci světla nad cílovou čarou, o provedení prořezu keřů na stadiónu i v jeho okolí díky SMSK, o plánovaném návozu písku do hlavní dálky a doskočišť na starém stadionu – zajistí SMSK, o provedené likvidaci schůdků pro cílové rozhodčí na starém stadionu a o plánu vybavení zadní stěny klubovny vestavěnou skříní.

Trenérská rada informovala, že úkoly ze schůze jednání výborů bude pomocí e-mailu přenášet ke všem trenérům oddílu. Dále trenérská rada nastolila potřebu projednat koordinaci soustředění a sjednocení plateb za pronájem v příštím roce tak, aby nedocházelo k přeplnění kapacity stadiónu, stížnostem ze stran soustředění a nadměrnému opotřebení našeho vybavení.

Dále výbory projednaly potřebu opravy vrhačské klece, pořízení dřepařské klece, výměny podlahy v posilovně a rekonstrukci diskařského kruhu na vrhačské ploše.

Příští schůze obou výborů se uskuteční 10.10.2019 v 18:15 hodin.