Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů 17.12.2020

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

17.12.2020 - online

Přítomni: Morávek, Tučková, Šlezová, Tuček, Radikovský, Slabý, Škvor

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulých schůzí a zhodnocení uplynulých podniků. Na MČR v přespolním běhu uspěli Roman Pazdera (6.) a Mojmír Pavlík (15.), proběhl 94. ročník Drozdova lesního běhu, vzhledem k proti epidemickým opatřením byl realizován ve dvou bězích. Pokud jde o příští podniky, pokud Česká republika bude na silvestra ve 4. stupni PES, uskuteční se Silvestrovský běh pouze pro členy Sokola Kolín-atletika a GP Kolín mimo stadión se starty po šesticích v odstupu pěti minut.

Ekonomická sekce informovala o aktuálním stavu účtů, příjmech a výdajích a očekávaném výsledku hospodaření v letošním roce. Bylo rozhodnuto o vratce plateb přípravek za dva měsíce tohoto pololetí (500,- Kč). Vzhledem ke snížení výdajů z důvodu pandemie je potřeba realizovat nákupy s ohledem na vybavení stadiónu pro příští roky, kdy nemusí být dostatek finančních prostředků. Výbory proto schválily nákupy označení drah, vyznačovacích výsečových pásek, krytů stojanů pro skok o tyči, plachty pro doskočiště pro skok o tyči, zarážecího břevna pro vrh koulí, dokončení výstavby ochrany dálkařského rozběžiště na rozcvičovacím stadiónu, sady čísel do pole, případně rozkládacích stolků pro rozhodčí a stanů. Ekonomická sekce dále informovala o proběhlé inventuře a o nutnosti provést zápis do evidence skutečných majitelů sportovišť.

Trenérská rada předložila návrh, který byl schválen, aby závodník mohl čerpat podporu až poté, kdy potvrdí odpovědí na e-mail, kterým bude informován o výši podpory, seznámení s pravidly jejího čerpání. Předpokládaný termín přidělení podpory je konec ledna 2021. Bylo schváleno převedení části konta M. Daleckého do roku 2021. V závislosti na přechodu ČR do 4. stupně PES byl stadión rozdělen do 6 sektorů, v nichž může být pohromadě max. 6 osob, vnitřní prostory jsou uzavřeny. Výbory se zabývaly možností uzavřít se špičkami oddílu profesionální smlouvu. TR informovala o proběhlých oponenturách SCM v Nymburce. 

Sekce údržby informovala o tom, že termín instalace kladivářské klece je nejasný. Výbor T.J. musí projednat podmínky podmínky pojištění klece a dalšího zařízení v majetku T.J. Vzhledem k tomu, že někteří trenéři nezamykají sklad, bude nově opatřen zvenčí koulí. 

J. Jakoubek informoval o proběhlém školení trenérů žactva - noví trenéři Hartmanová, Nováková, Špinková, Dudáš J..

Termín příští schůze obou výborů bude předběžně 21. ledna.