Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výborů 15.4.2021

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

15.4.2021 - online

Přítomni: Morávek, Tučková, Šlezová, Tuček, Radikovský, Škvor, Pařík, Robovský, Slabý

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výbor oddílu provedl zhodnocení uplynulých podniků - mistrovství ČR mužů a žen v půlmaratónu, mistrovství ČR žactva a dorostu v přespolním běhu, valné hromady KAS a okresního běhu v přespolním běhu. Výbor projednal příští akce - valnou hromadu ČAS v Nymburce (17.4.) - delegát za oddíl - Tuček, delegát za KAS - Morávek a KVOK - 26.4. - o možnosti konání jednáno s KHS a MZ ČR.

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze. Neodborný zásah do rozvaděče v kanceláři při cyklokrosovém závodu byl řešen představenstvem a ředitelem SMSK vytýkacím dopisem správci. Proběhla schůzka zástupců oddílu s ředitelem SMSK ohledně opravy dálkařského doskočiště - oprava je v realizaci. Byla projednána i oprava dálkařských a trojskokanských prken, byla opravena kamna v kanceláři účetní, bylo ukončeno vytápění nekancelářských prostor v budovách - SMSK žádá odstranění masérského lehátka z těchto prostor (zákaz masérských služeb). Byl zkontrolován potřebný rozsah oprav čalounění strojů v posilovně - úkol trvá. Na ČAS byla urgována instalace kladivářské klece - stále není ze strany ČAS řešení nastalé situace, kdy je nutná instalace pracovníky polské firmy Polanik, ti však bez následné karantény nemohou na území ČR. 

Ekonomická sekce informovala o aktuálním zůstatku na účtu. Suma vybraných členských příspěvků v roce 2021 je zatím těsně před termínem nutnosti jejich uhrazení pouze cca 258.575,- Kč od 231 členů. Účetní závěrka za rok 2020 byla doporučena kontrolní komisi ke schválení a schválena výborem T.J., valné hromadě bude předložena na její odložené schůzi. Byly odeslány žádosti o granty na ČOS a župu. Výbory opakovaně urgují dodání uhrazených odrazových beden. Program na "hlídání" platnosti lékařských prohlídek je v testovacím režimu. Bude zažádáno o krajský grant na MČR družstev dorostu. Tréninková skupina mladšího žactva trenérů Dudáše a Holuba bude mít slevu z výše letošních příspěvků. Bylo schváleno částečné přečalounění posilovny. Byl schválen druhý běh příměstského tábora v termínu 12.-16.7.

Sekce údržby -  probíhající rekonstrukci dálkařských rozběžišť zatím zastavilo nepříznivé počasí. Další urgenci postavení kladivářské klece provede předseda oddílu na valné hromadě ČAS. Sekce prověří možnost zabudování nového tyčkařského šuplíku a současně posunutí doskočiště směrem k trávě tak, aby se obě doskočiště vešla na stranu k lesu.

Trenérská rada projednala ve výboru výši příspěvku závodníkům na MČR mládeže v přespolním běhu na PCR testy ve výši 50%. Dále výbor rozhodl na návrh TR o tom, že je možné proplácet lékařské prohlídky i z kont závodníků určených pouze na VT. Byla podána konečná informace o hostováních. Výbor se bude zabývat možností uspořádání náborových akcí po uvolnění opatření v souvislosti s poklesem členské základny.

Bude projednána možnost uspořádat ještě na jaře školení rozhodčích 3. třídy ať už distanční, nebo prezenční formou.

Termín příští schůze obou výborů bude 12. května.