Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru 14.11.2019

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

14.11.2019

Přítomni: Holub, Morávek, Radikovský, Škvor, Tučková, Tuček, Pařík K., Peňáz, Robovský, Šlezová

Hosté: Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze – bylo urgováno dodání druhé poloviny objednaných tréninkových koulí a kladiv o vahách 8, 9, 10 kg v Kantor sportu - dodavatel neví, kdy mu bude náčiní dodáno subdodavatelem, nebude požadovat odebrání; kalibrace měřicí sady - v 1. či 2. týdnu prosince bude odeslána do Polska; větroměr bude odeslán ke kalibraci v prosinci; trvají úkoly zajištění školení zaměstnanců v BOZP a zprovoznění světelné tabule a instalace světla nad cílovou čarou.

Výbor oddílu zhodnotil uplynulé podniky – 93. ročník Drozdova lesního běhu a vrhačský pětiboj. Byla podána informace z rozšířeného zasedání středočeské STK - dohodnuté termíny termíny krajských soutěží i celostátní termínovka bude rozeslána všem trenérům.

Oba výbory dále projednaly zajištění následujících akcí – 15.-16.11. testovací sraz SCM, 23.11. - mistrovství ČR v přespolním běhu, 7.12. - Středočeský pohár smíšených družstev mládeže - Praha-Strahov, 10.12. - Vánoční laťka a nejrychlejší páťák, 14.12. - mezikrajové utkání staršího žactva - Praha-Stromovka.

Ekonomická sekce informovala o stavu účtů. Ze schváleného seznamu nákupů z předchozí schůze ještě nebylo realizováno: počítačová aplikace Domeček zajišťující elektronické přihlašování členů, evidenci docházky na tréninky, propojení s webem a další funkcionality, dřepařská klec, kabely ke kameře, 1x skokanská tyč, 4 závodní oštěpy pro všechny kategorie oštěpařů, tiskárna se skenerem, bannery s fotografiemi týmů 2019. Ze strany SMSK pro rok 2020 byly schváleny investice na dva skladové plechové kontejnery, výměnu podlahy v posilovně, další dvě skladové kóje pod tribunu - záleží na tom, zda město Kolín zařadí tyto investice do rozpočtu města. Ekonomická sekce informovala o podaných žádostech o dotace na město Kolín (1.600.000,- Kč na činnost, 440.000,- Kč na projekt na výstavbu tunelu), Středočeský kraj (1.725.000,- Kč na ASCM), je připravena žádost na MŠMT (cca 820.000,- do programu Můj klub). Vedoucí trenér SpS připraví do příští schůze návrh na odměňování pomocných trenérů mladších 18 let.

Výbory schválily uvolnění 50% nevyčerpané částky z kont závodníků D. Pešové, R. Pazdery, J. Vítka a M. Košky, určené na VT, namísto toho na sportovní vybavení a regeneraci. Dále schválily žádost D. Pešové o proplacení pronájmu na VT v hale v Ostravě.

Sekce údržby informovala o vybavení zadní stěny klubovny vestavěnou skříní z rozpočtu SMSK a o nutnosti demontáže pítka před zimním obdobím.

Trenérská rada navrhla zvýšení denní sazby na VT pro trenéry v roce 2020 z 650,- Kč/den na 750,- Kč/den a tento návrh byl schválen. Výbor T.J. připraví do příští schůze návrh navýšení stravného pro závodníky na MČR a MČech. Trenérská rada připraví návrh Kritérií podpory závodníků pro rok 2020. Na návrh trenérské rady výbory schválily pravidla pro proplacení nákladů na zimní přípravu v halách a tunelech - oddíl proplatí max. 1 trénink týdně, a to v plné výši, pokud se tréninků účastí alespoň 3 členové ASCM či dva v roce 2019 bodující dospělí členové ligových družstev (vše se týká pouze kategorií od staršího žactva výše), trenérům na tréninky splňující výše uvedené požadavky bude proplaceno cestovné dle vnitřní směrnice. Požadavky na uhrazení pronájmů v pražských halách bude výbor T.J. řešit individuálně, max. do výše 3000,- Kč, a to pro závodníky zařazené do SCM, ASCM či dospělé do 12. místa na MČR.

Soutěžní komise vznesla požadavek na zakoupení výtisků nových pravidel. Výbor schválil zaplacení poplatku na školení technických delegátů pro J. Holuba.

Výbor oddílu schválil přestupy Š. Hampla a S. Jíry do PSK Olymp Praha v případě zaplacení odstupného. Výbor oddílu předběžně schvaluje hostování M. Daleckého a D. Pešové za předpokladu odpovídajícího vyrovnání, naopak předběžně nesouhlasí s hostování D. Krále a R. Pazdery. Výbor oddílu schválil rozpis rozvrhu obsazení posiloven v zimní sezóně. Dále výbor oddílu schválil následující nákupy: vybavení posilovny ve staré budově stojany na činku a posilovací lavicí, oštěpařské kouličky, disky a kladiva, zátěžové vesty, balanční pomůcky a posilovací pomůcky pro vybavení tělocvičny ve staré budově a pro zimní přípravu, medicinbaly, struny a ručky na kladiva. Výbory neschválily dodatečné proplacení nákladů za ubytování a stravování na MČR dospělých v Brně, podané s téměř tříměsíčním zpožděním (lhůta pro podání vyúčtování je 14 dnů - viz Zpráva ze schůze výboru 3.7.2019).

Výbory svolávají aktiv všech trenérů a dalších zaměstnanců T.J. na čtvrtek 12.12.2019 v 18.30 hod. v SOŠ informatiky a spojů. Anketa Atlet oddílu bude rozeslána všem hlasujícím po MČR v přespolním běhu a bude vyhlášena na začátku ledna.

Příští schůze obou výborů se uskuteční ve středu 4.12.2019 v 18:15 hodin.