Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva ze schůze výboru 10.10.2019

Zpráva ze schůze výboru T.J. a oddílu atletiky

10.10.2019

Přítomni: Morávek, Radikovský, Škvor, Tučková, Tuček, Miler, Pařík K., Robovský, Slabý, Šlezová

Hosté: Pařík O., Jakoubek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oba výbory provedly kontrolu úkolů z minulé schůze – z objednaných tréninkových koulí a kladiva o vahách 8, 9, 10 kg stále druhá polovina nebyla dodána – dodání bude urgováno; do měsíce bude měřicí sada odeslána ke kalibraci; trvají úkoly zajištění školení zaměstnanců v BOZP a zprovoznění světelné tabule.

Výbor oddílu zhodnotil uplynulé podniky – MČR žactva v Kolíně (20.-22.9.) zhodnotil z pohledu organizace jako uspořádané na vysoké úrovni, z pohledu sportovních výsledků jako průměrné; finále KP družstev mladšího žactva v Kutné Hoře (21.3. - ml. žákyně 1. místo, ml. žáci 3. místo) jako velmi dobré; Mistrovství ČR družstev dorostenek v Ostravě (28.9., dorostenky titul mistryň ČR) – jako vynikající, Mistrovství ČR družstev juniorů v Plzni 28.9., 4. místo, 3. nejlepší výsledek týmu v historii) jako velmi dobré, Mistrovství ČR v silničním běhu Běchovice (29.9. - Pazdera 2. místo junioři, Kliková 8. místo juniorky) - především výkon Romana Pazdery byl hodnocen jako výborný, Mistrovství ČR družstev staršího žactva v Praze (5.10. - chlapci 6. místo, dívky 9. místo) ve srovnání s předchozími lety jako méně úspěšné. Dále výbor zhodnotil finále KP družstev přípravek v Berouně (22.9.), Středoškolský atletický pohár + 4boj + 3boj ZŠ v Kolíně (24.9.), Mezikrajové utkání mladšího žactva na Kladně (29.9.), krajské finále Středoškolského atletického poháru (7.10.), okresní kolo přeboru AŠSK v přespolním běhu ZŠ a SŠ v Kolíně (8.10) a krajské finále přeboru ASSK v přespolním běhu v Kutné Hoře (10.10.).

Oba výbory dále projednaly zajištění následující akce – 93. ročníku Drozdova lesního běhu.

Ekonomická sekce informovala o stavu účtů a potřebě vybrat od několika desítek členů příspěvky na 2. pololetí – seznam bude zaslán jednotlivým trenérům. Na návrh jednotlivých členů výbor oddílu schválil návrh a výbor T.J. realizaci nákupu v roce 2019 těchto položek: počítačová aplikace Domeček zajišťující elektronické přihlašování členů, evidenci docházky na tréninky, propojení s webem a další funkcionality, nářadí a náčiní pro přípravku, pracovní nářadí (vrtačka, klíče apod.), tartanové pásy na první řadu na tribuně, notebook pro potřeby účetních operací, dřepařská klec, oprava diskařského kruhu, kabely ke kameře, odrazové prkno závodní, úložná bedna na skokanské tyče, 1x skokanská tyč, stopky s tiskárnou, 4 závodní oštěpy Németh pro všechny kategorie oštěpařů, tiskárna se skenerem, nová kolečka k tyčkařskému doskočišti, lékařská brašna, bannery s fotografiemi týmů 2019. Byl schválen návrh na investice ze strany SMSK pro rok 2020 – projekt atletického tunelu, dva skladové plechové kontejnery, výměna podlahy v posilovně, další dvě skladové kóje pod tribunu. Na příští schůzi po vyčíslení nákladů bylo odloženo projednání nákupu stojanu na činku do druhé posilovny, medicinbalů a opravy vrhačské klece. Dále byl schválen formulář Návrh na výcvikový tábor, který musí předložit ke schválení před zahájením VT všichni trenéři, kteří požadují nějakou úhradu nákladů na toto VT (pronájem, cestovné, ubytování) z rozpočtu T.J.

Sekce údržby informovala o plánované instalaci světla nad cílovou čarou a vybavení zadní stěny klubovny vestavěnou skříní.

Trenérská rada navrhla a oba výbory schválili omezení osob na VT v Kolíně na jarní soustředění na max. 40 osob, v létě na max. 60 osob; objednávky všech VT jsou možné pouze manažerku oddílu, stejně jako objednávky a platby za pronájem posilovny u Tučkové - pokud někdo z činovníků oddílu pustí cizí soustředění do posilovny bez placení, bude ušlý pronájem vymáhán po něm. Trenérská rada do příští schůze připraví návrh koncepce případné úhrady nákladů na zimní přípravu pro některé členy oddílu.

Dále výbory projednaly omezení příměstských táborů o hlavních prázdninách (tábor nebude v týdnu konání Velké ceny Kolína) a nutnost odeslání větroměru ke kalibraci.

Příští schůze obou výborů se uskuteční 14.11.2019 v 18:15 hodin.