Jdi na obsah Jdi na menu

Stadión je v omezeném provozu!

V souladu s opatřením vlády ze 6.4.2020 a následným výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury je atletický stadión od pátku 10.4. v omezeném provozu!

Sportující musí dodržovat následující pravidla:

- vzhledem k výraznému omezení kapacity sportoviště je vstup na stadión povolen pouze sportujicím od kategorie staršího žactva výše a zaměstnancům TJ a SMSK

- stadión je rozdělen na jednotlivé sportovní sektory; v každém sektoru smí sportovat současně pouze dvojice sportovců při dodržení bezpečného odstupu min. 2 metry; tyto sektory rezervují na jednotlivé dny a hodiny jednotliví trenéři v rezervačním systému

- sportující při sportovním výkonu při dodržení bezpečné vzdálenosti nemusí používat roušku, to neplatí mimo vlastní sportovní činnost (příchod na stadión a odchod něj, použití WC)

- trenéři, pokud nejsou sami sportujícími, musí roušky používat

- pokud sportující použije jakékoli sportovní náčiní, musí je následně dezinfikovat připravenou dezinfekcí

- veškeré zázemí stadiónu kromě WC, které je správcem pravidelně dezinfikováno a na kterém je dostupná pro osobní potřebu dezinfekce, je uzavřeno; sportující si pouze mohou vyzvednout osobní potřeby ze skříňky v šatně

- pro rozklusání, rozcvičení a vyklusání používají sportující přilehlý lesopark, aby docházelo k co nejmenší kumulaci osob na stadiónu

- za dodržování výše uvedených pravidel jsou vedle samotných sportujících zodpovědní jednotliví trenéři; v případě porušení těchto pravidel je správce oprávněn vykázat sportující ze stadiónu