Jdi na obsah Jdi na menu

Proběhl seminář trenérů a zaměstnanců T.J.

Ve čtvrtek 12. prosince proběhl seminář trenérů a zaměstnanců T.J. Sokol Kolín-atletika. V úvodu semináře konstatoval předseda oddílu Jiří Tuček nízkou účast na semináři (cca 40%) i přesto, že jde o jediný společný seminář zaměstnanců T.J. za rok a pokračoval stručným hodnocením hlavních sportovních výsledků jednotlivců a družstev v uplynulé sezóně.

V následném vystoupení zhodnotil vedoucí trenér sportovního střediska Jiří Jakoubek výsledky střediska v uplynulém roce, představil vizi práce střediska v následujících rocích a seznámil přítomné s vedoucími družstev přípravky a žactva pro rok 2020 (přípravka - Dominik Holub a Tomáš Puczek, mladší žáci - Jakub Coubal, mladší žákyně - Jiří Jakoubek, starší žáci - Jiří Jakoubek a Vlasta Šlezová, starší žákyně - Jiří Robovský).

Vedoucí trenér SCM Středočeského kraje - východ a vedoucí trenér SZM Antonín Morávek z pozice trenérské rady přednesl aktuální informace z práce trenérské rady včetně informací o termínové listině 2020 a vedoucích výprav na nejdůležitější podniky příští sezóny. Dále informoval o pravidlech pro vyplácení cestovného, o zrušení stravného pro závodníky na MČR a MČ, o nutnosti, aby všichni závodníci měli platné lékařské prohlídky (je třeba, aby platnost prohlídek svých svěřenců sledovali trenéři, kteří jsou s nimi ve stálém kontaktu). Dále seznámil přítomné s připravovanými změnami v systému podpory vybraných závodníků a trenérů, přičemž konečná podoba tohoto systému na rok 2020 bude schválena v lednu.

Účetní T.J. Klára Tučková informovala o zpřísňujících se požadavcích na úplnost a kvalitu dokladů pro vyúčtování jednotlivých dotací a seznámila přítomné s těmito požadavky i nejčastějšími nedostatky v jednotlivých dokladech předkládaných jednotlivými trenéry, funkcionáři a závodníky k proplácení. Informovala o rozhodnutí výboru neproplácet doklady předložené k proplacení později, než do konce měsíce následujícího po akci či provedeném nákupu. Dále představila demoverzi elektronické aplikace Domeček, do níž je potřeba od ledna převést celou členskou základnu oddílu. O instalaci ostré verze budou všichni trenéři informováni a je nutné, aby zajistili prvotní přihlášení všech svých svěřenců do tohoto systému, v němž pak budou probíhat elektronickou formou přihlášky nových členů, evidence platby členských příspěvků, evidence lékařských prohlídek, docházky na tréninky a dalších potřebných údajů. Každý trenér bude mít v tomto systému přístup k údajům o všech svých svěřencích.

V závěrečném vystoupení Jiří Tuček informoval účastníky semináře o hlavních myšlenkách přednášky MUDr. Jiřího Dostala, vedoucího lékaře Centra sportovní medicíny, na téma Fyziologická sportovní zátěž u mládeže ve výkonnostním sportu, kterou přednesl na semináři trenérů 9.11.2019 v Praze.

Prezentace MUDr. Dostala