Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na valnou hromadu T.J. a oddílu

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kolín - atletika a výbor oddílu atletiky svolává na pátek 11. března 2022 valnou hromadu. Ta se uskuteční od 16:00 hod. v SOŠ informatiky a spojů Kolín, Jaselská 826, Kolín IV. Právo účasti s hlasem rozhodujícím mají všichni členové T.J., kteří k 11.3.2022 dovrší 18 let. Mladší členové se mohou zúčastnit pouze s hlasem poradním.

Pod jednotlivými odkazy níže naleznete pozvánku na valnou hromadu, obsahující její program, návrh jednacího a volebního řádu valné hromady, výroční zprávu o činnosti T.J. a oddílu v roce 2021 a formulář souhlasu kandidáta s kandidaturou na jednotlivé volené funkce. Každý, kdo bude kandidovat, musí tento souhlas kandidáta buď podepsat v kanceláři účetní na stadiónu, nebo podepsaný formulář naskenovat a odeslat na adresu jiri.tucek@email.cz, a to nejpozději do pátku 4. března 2022.

Prosíme, aby na výše uvedený e-mail napsali i ti, kteří mají zájem na valné hromadě pracovat ve volební, návrhové či mandátové komisi.

Pozvánka  Jednací a volební řád  Výroční zpráva  Souhlas kandidáta  Směrnice pro konání VH