Jdi na obsah Jdi na menu

Opatření výboru T.J. v souvislosti s nouzovým stavem a souvisejícími nařízeními vlády ČR

Výbor T.J. Sokol Kolín - atletika na své mimořádné schůzi dne 13. března přijal následující opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a související nařízení:

1. Konání valné hromady T.J. se odkládá na nejbližší termín, který umožní vládní nařízení, s tím, že konkrétní termín jejího konání bude oznámen nejpozději 15 dnů předem.

2. V souladu s vládními nařízeními a rozhodnutím Správy městských sportovišť Kolín jsou do odvolání v areálu atletického stadiónu uzavřeny všechny posilovny a vnitřní prostory určené pro trénink, stejně jako sauna.

3. V souladu s vládními nařízeními a rozhodnutím Správy městských sportovišť Kolín je do odvolání povoleno využívání venkovních prostor atletického stadiónu do maximálního počtu 30 osob (včetně trenérů, případně návštěvníků).

4. V souvislosti s předchozím bodem se do odvolání ruší všechny tréninky pro kategorie přípravky a mladšího žactva v areálu atletického stadiónu.

5. V souvislosti s bodem 3 výbor T.J. sestaví na základě požadavků jednotlivých trenérů vždy během víkendu rozpis tréninků jednotlivých tréninkových skupin a jednotlivců na následující týden. Požadavky na časové rozpětí tréninků (je třeba přesně dodržovat) a počet osob (včetně trenérů, je třeba komunikovat se svěřenci tak, aby požadovaný počet míst byl reálný a trenér si "nerezervoval" např. 10 míst a na trénink nepřišli 2 svěřenci). Své požadavky trenéři a jednotliví závodníci bez trenéra zašlou A. Morávkovi nejpozději v sobotu 14.3. na e-mail antonio.moravek@seznam.cz. Výbor T.J. žádá trenéry, kteří mají možnost trénovat se svou skupinou mimo frekventované časy 15-18 hodin, aby tréninky přesunuli na jiné časy. V případě převýšení kapacity 30 osob ve stejném čase budou mít přednost závodníci v závislosti na výkonnosti. Týdenní rozpis bude zveřejněn nejpozději v neděli na těchto webových stránkách. Tréninkové skupiny a jednotlivci neuvedení v tomto rozpisu nebudou moci vstoupit na stadión, pokud by došlo v daný okamžik k překročení povolené kapacity 30 osob. 

Žádáme všechny členy o pochopení a důsledné dodržování těchto opatření, v opačném případě hrozí úplné uzavření areálu. Tato opatření se nám nepřijímají lehce a víme, že mnohaměsíční práce spousty našich trenérů a závodníků může přijít nazmar, ale ochrana zdraví našich členů, jejich příbuzných a všech občanů pro nás musí být prioritou. Vzhledem k rychle se vyvíjející situaci sledujte prosím tyto webové stránky.

Výbor T.J. Sokol Kolín - atletika