1947: skupina rozhodčích vedená Františkem Novotným