1946: rozhodčí, zleva J.Marek, prof. Kopecký, J. Lončák